Transport samochodowy ładunków

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY ŁADUNKÓW

 

Krystyna Bentkowska-Senator

Zdzisław Kordel

Jerzy Waśkiewicz

ISBN 978-83-60965-05-4

 

Liczba stron: 217

 

Cena 39 zł netto

 

 


Spis treści

 

 

Celem publikacji jest przybliżenie roli i miejsca transportu samochodowego ładunków poprzez syntetyczne podanie zbioru informacji w tym przedmiocie i ich analizę. Książka ma charakter uogólniający, obejmując w skrócie całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu drogowego a szczególnie z przewozami ładunków. Prezentuje ona w swojej podstawowej części, uzupełnione o najnowsze dane liczbowe, omówienie „trzonu" funkcjonowania transportu drogowego, który umownie dotyczy wielkości przewozów, ich zmian w czasie, struktury przedsiębiorstw ze względu na liczebność pojazdów, jak też analizę przyczynowo - skutkową obecnego stanu. Zaakcentowano związki rozwoju gospodarczego obszarów administracyjnych z rozwojem transportu, jak też charakterystykę problemu związanego z finansowaniem sektora MŚP w transporcie.

Szczególną wartością publikacji jest przedstawienie w osobnych rozdziałach problematyki kosztów i cen w transporcie samochodowym. Zaprezentowano też poszerzony materiał dotyczący przewozów kabotażowych.

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów.

W rozdziale pierwszym omówiono procesy liberalizacji na przykładzie transportu samochodowego oraz regulacje swobody dostępu do tego rynku. Ponadto uwzględniono znaczenie interwencjonizmu państwa i jego potrzebę, w warunkach zachwiania równowagi funkcjonowania systemu transportowego.

W rozdziale drugim, trzecim i czwartym podano w formie zestawień liczbowych i opisu - stan polskiego transportu drogowego ładunków ogółem, międzynarodowego i krajowego, liczby firm, pojazdów, wielkość pracy przewozowej w okresie 1995 - 2008 oraz stan taboru. Ze względu na możliwość uzyskania odpowiedniej bazy danych wyjściowych, po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń, szczegółowo scharakteryzowano firmy polskiego transportu międzynarodowego pod względem form organizacyjno - prawnych i rozkładu przestrzennego jak też ich struktury wg. liczby pojazdów. W rozdziale trzecim przedstawiono także problematykę przewozów ładunków w transporcie kabotażowym.

Rozdziały piąty i szósty dotyczą wybiórczego zagadnienia tj. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w transporcie z tytułu szczególnej, dominującej roli, jaką odgrywają w polskim transporcie ładunków. Scharakteryzowano warunki ich funkcjonowania, tj. kondycję organizacyjną, ekonomiczno-finansową, stan taboru i inne. Odrębnej uwadze poddano finansowanie sektora MŚP w transporcie, tj. rodzaje środków zasilających, możliwości i warunki uzyskania wsparcia ze środków krajowych i unijnych. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodne programy operacyjne, z których przedsiębiorstwa transportu samochodowego mogą pozyskiwać środki na swoją działalność gospodarczą.

Rozdział siódmy prezentuje problematykę kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego w układzie rodzajowym jak też poziom kosztów jednostkowych zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Wykorzystano wyniki badań, jakie autorzy przeprowadzili wśród polskich przedsiębiorstw metodą ankietową w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

W rozdziale ósmym przedstawiono syntetyczny materiał dotyczący problematyki cen minimalnych w transporcie samochodowym, który jest przyczynkiem do dyskusji nad tym instrumentem polityki transportowej w kontekście sugestii UE, co do możliwości wprowadzenia taryf w tej gałęzi transportu.

W rozdziale dziewiątym nakreślono kierunki polityki transportowej państwa jak też Unii Europejskiej w zakresie tworzenia warunków i instrumentów funkcjonowania transportu samochodowego w dłuższym horyzoncie czasowym. Zaprezentowano też własną ocenę sytuacji tej gałęzi transportu w warunkach spowolnienia gospodarczego. Końcowa część tego rozdziału to prezentacja wirtualnych prognoz rozwoju transportu samochodowego w oparciu o wybrane materiały specjalistyczne.

Dostępna jest również wersja angielska ww. publikacji - http://www.its.waw.pl/Freight_Motor_Transport,0,2511,2.html

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS – faksem (22 43 85 401) lub e-mailem (wyślij wiadomość).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close