Reaktory katalityczne w pojazdach samochodowych 

"Reaktory katalityczne w pojazdach samochodowych"

Prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

 

ISBN 978-83-66554-03-0

Cena 130 zł netto

 

 

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl

Niniejsza monografia stanowi interdyscyplinarne ujęcie zagadnień wynikających z usuwania substancji szkodliwych za pomocą reaktorów katalitycznych ze spalin silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym stosowanych w pojazdach samochodowych. Zakres pracy ze względu na wymagania objętościowe musiał być ograniczony do omówienia podstawowych zagadnień związanych z budową i eksploatacją reaktorów katalitycznych. Przedstawiono podstawowe zagadnienia katalizy heterogenicznej w tym etapy katalitycznej reakcji heterogenicznych, zjawiska dyfuzji i adsorpcji gazów oraz reakcje kontaktowe. Scharakteryzowano budowę reaktorów samochodowych w tym, kinetykę reakcji katalitycznych, przepływ masy gazów w reaktorze oraz konwersję substancji szkodliwych. Przedstawiono charakterystyczne cechy budowy i problemy eksploatacyjne reaktorów utleniających i trójfunkcyjnych oraz reaktorów pułapek tlenków azotu i reaktorów selektywnie redukujących tlenki azotu. Zasygnalizowano możliwości wspomagania pracy reaktorów zimną plazmą. Omówiono sensory sterujące i monitorujące pracę reaktorów katalitycznych.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close