Metodyka badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu


 

„Metodyka badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu”

mgr Monika Ucińska

ISBN 978-83-206-2035-1

Cena 95 zł

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl
Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologiitransportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu TransportuSamochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizjapoprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawieo kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badańkandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osóbrozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badańobcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek doprowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniemosób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatneopracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowina prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiegogrona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonującybadania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być równieżwsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badańpsychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowićmoże także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występującychdeficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych

 

Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close