Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu


 

„Stan i kierunki rozwoju wodoryzacji gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem transportu”

Maciej Menes

 

ISSN 978-83-206-2043-6

Cena 40 zł brutto

 

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl
Celem niniejszej monografii jest możliwie szerokie przedstawienie postępów wodoryzacji gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem wodoryzacji środków transportu, od początku tego zjawiska aż do końca 2019 roku. Celem jest również przedstawienie Czytelnikowi powstałych poszczególnych krajowych, jak i międzynarodowych programów wodoryzacji, jakich co najmniej kilkadziesiąt powstało na przestrzeni lat 2000-2019.
Niniejsza monografia przedstawiająca historię, stan obecny oraz prognozy rozwoju liczbowego technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii napędu wodorowego, składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. Część pierwszą poświęcono omówieniu przedmiotowych problemów w ujęciu globalnym. W części drugiej natomiast skoncentrowano się na charakterystyce rozwoju technologii wodorowych w kilkunastu najbardziej zaawansowanych w tym zakresie krajach świata. Przedstawiono w niej zarówno powstałe w ostatnich kilkunastu latach krajowe plany i wynikające z nich projekcje wodoryzacji transportu, jak i stan rzeczywisty rozwoju wodoryzacji w poszczególnych krajach. W odrębnym rozdziale, w oparciu o zagraniczne dokumenty – tj. raporty, plany, programy i strategie, przeanalizowano wykorzystanie wodoru w różnych sektorach gospodarki, w tym przemyśle, mieszkalnictwie i transporcie.
Przy tworzeniu niniejszej monografii autor posłużył się kilkuset istniejącymi dokumentami stworzonymi w kilkunastu krajach świata oraz licznymi artykułami naukowymi kilkudziesięciu uznanych znawców przedmiotowej tematyki. Cennym źródłem wykorzystanym w niniejszej pracy były również liczne oficjalne dokumenty pochodzące z kilkunastu europejskich, azjatyckich i amerykańskich organizacji zajmujących się wodoryzacją.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close