Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego 

„Perspektywy rozwoju modeli mobilności w aspekcie współdzielenia usług, MaaS oraz autonomizacji transportu drogowego”

Ewa Kamińska

 

 

ISBN 978-83-206-2049-8

Cena 50 zł brutto

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl

W monografii przeanalizowano zagadnienia z zakresu ekonomii współdzielenia w aspekcie innowacyjnych rozwiązań dotyczących mobilności, w tym współdzielenia pojazdów i podróży. Ponadto opisano rozwój Mobility-as-a-Service (MaaS), czyli mobilności jako usługi, której funkcjonalności pozwalają potencjalnym użytkownikom na planowanie spersonalizowanych podróży realizowanych z wykorzystaniem różnych środków transportu.

Współdzielona mobilność przybiera różne formy i jest realizowana za pomocą szerokiego spektrum pojazdów, poczynając od samochodów osobowych, przez taksówki, rowery i hulajnogi, aż po skutery.

W związku z rosnącym zainteresowaniem technologią pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych − AV (autonomous vehicles), przeanalizowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przede wszystkim wśród mieszkańców miast, dotyczących ich stosunku do tej technologii. Zwrócono uwagę na poziom wiedzy w tym zakresie oraz chęć skorzystania z przejazdów realizowanych pojazdami AV, w tym do podróży współdzielonych.

Analizy z zakresu znajomości preferencji przyszłych użytkowników pojazdów o wysokim poziomie automatyzacji lub w pełni autonomicznych umożliwiają ukierunkowanie rozwoju technologii AV w sposób spełniający oczekiwania przyszłych użytkowników i zwrócenie uwagi na już istniejące obawy, które mogą zniechęcać do korzystania z nowych rozwiązań w zakresie mobilności.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close