Projekty badawcze

Projekty międzynarodowe

 

 • "ICT-INEX - ICT-based, innovative training model development for building Professional competences in transport industry among groups deFAVOrised on labour market." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2016-2019)
 • "KROS – Knights for Road Safety." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2018-2020)
 • "F2J - Future-Ready Ed Right Skills To Right Job." Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2018-2021)"
 • ALCOHOL & DRUGS - Study on the prevention of driving under the influence of alcohol and drugs”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2019-2021)
 • TRUSTONOMY - Building Acceptance and Trust in Autonomous Mobility”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu H2020 (MG 3.3 Grant no. 815003) (realizowany w latach 2019-2022)
 • TRANS SZKOLENIA - Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami". Projekt finansowany jest  w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a partnerami: Urząd Transportu kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS). (realizowany w latach 2019-2023)
 • MOVING STARS - MOVING Safely To All Roads”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ (realizowany w latach 2020-2022)
 • BASELINE - Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety. Projekt finansowany przez Komisję Europejską (Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej), (realizowany w latach 2020-2022)
 • ERSC - Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC)”. Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2021-2023).
 • Centrum Wiedzy o Dostępności”. Projekt finansowany jest w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (realizowany w latach 2021-2023).

Projekty krajowe

 • Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2019)
 • "AV-PL-ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego", Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program GOSPOSTRATEG (realizowany w latach 2018-2021)
 • H2PL - Strategia rozwoju gospodarki w obszarze technologii wodorowych”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program GOSPOSTRATEG (realizowany w roku 2019)
 • ROWER ON PFRON - Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (realizowany w latach 2019-2020)
 • OPEKS - Nowatorska technologia optymalizacji konstrukcji mechanicznych oparta na rzeczywistych zmianach właściwości mechanicznych materiałów wynikających z eksploatacji”, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program TANGO (realizowany w latach 2019-2020)

Archiwum 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close