Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych


 

Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych

Prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

 

ISBN 978-83-206-2042-9

Cena 100 zł netto

 

 

 

 

Znowelizowana wersja Metodyki badań psychologicznych w zakresie psychologii
transportu stanowi efekt współpracy zespołu psychologów z Instytutu Transportu
Samochodowego oraz specjalistów w dziedzinie psychologii transportu. Rewizja
poprzedniej wersji podyktowana była między innymi zmianami w Ustawie
o kierujących pojazdami wprowadzonymi w 2019 roku, dotyczącymi badań
kandydatów do szkół przygotowujących do zawodu kierowcy, a także osób
rozpoczynających szkolenie w tym kierunku, ponadto a przyrostem badań
obcokrajowców, które to badania stwarzają szereg wyzwań natury metodycznej.
Celem nowelizacji było także rozszerzenie i upowszechnienie wskazówek do
prowadzenia diagnozy psychologicznej wśród różnych grup kierujących, z uwzględnieniem
osób o ograniczonej mobilności (z niepełnosprawnością, seniorów).
Podręcznik uzupełniony został o propozycje metod posiadających adekwatne
opracowania psychometryczne, opisane w podręcznikach, pozwalające psychologowi
na prowadzenie badań w pełni zgodnych z uwarunkowaniami prawnymi.
Podobnie jak pierwsze wydanie, także i obecne przeznaczone jest dla szerokiego
grona czytelników. Pomimo, iż głównym odbiorcą będą psychologowie wykonujący
badania w zakresie psychologii transportu, niniejsza propozycja może być również
wsparciem dla słuchaczy studiów podyplomowych z przedmiotowego obszaru.
Diagnoza w psychologii transportu nie dotyczy bowiem jedynie badań
psychologicznych stanowiących podstawę wydania orzeczenia, ale często stanowić
może także podstawę do pracy nad wzmocnieniem lub/i kompensatą występujących
deficytów, a z całą pewnością tworzy podwalinę do pogłębionej psychoedukacji,
która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo.
W sprzedaży tylko dla psychologów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów psychologicznych
Zamówienia, wraz ze skanem dyplomu, można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl

Monografia „Zarys metod oczyszczania spalin w pojazdach samochodowych” stanowi interdyscyplinarne ujęcie zagadnień budowy i eksploatacji systemów oczyszczania gazów wylotowych tłokowych silników spalinowych wykorzystywanych w transporcie drogowym. Książka może być materiałem pomocniczym dla studentów szkół technicznych, doktorantów oraz pracowników uczelni technicznych i specjalistów z przemysłu motoryzacyjnego zajmujących się tą problematyką.

W pracy scharakteryzowano gazy wylotowe silników spalinowych pod względem ich składu chemicznego, właściwości środowiskowych i metod badań emisji substancji szkodliwych. Opisu metod oczyszczania spalin dokonano w podziale na dwie grupy:

  • metody katalityczne
  • metody filtracyjno-katalityczne

W grupie metod katalitycznych opisano podstawy przebiegu reakcji kontaktowych, scharakteryzowano budowę reaktorów oraz zagadnienia eksploatacji i dezaktywacji reaktorów. Omówiono główne typy reaktorów, w tym reaktory DOC, TWC, LNT oraz SCR.

W grupie metod filtracyjno-katalitycznych opisano podstawy filtracji cząstek stałych oraz stosowne materiały filtrujące. Przedstawiono podstawowe zagadnienia charakterystyczne dla filtrów DPF i GPF wraz z ich regeneracją, powstawaniem popiołu i problemami eksploatacyjnymi. Na zakończenie przedstawiono przegląd rozwiązań stosowanych w pojazdach lekkich LDV i ciężkich HDV.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close