Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu


 

 

Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu

dr hab. inż. Andrzej Świderski

ISBN 978-83-60965-63-4

Cena: 42 zł (netto)

 

 

 

 

 

Spis treści

 

W monografii usystematyzowano naukową wiedzę dotyczącą praktycznych zastosowań metod, narzędzi i technik z obszaru inżynierii jakości w transporcie. Uzupełniono naukowy ich katalog o autorskie rozwiązania wykorzystujące do monitorowania, oceny jakości i jej doskonalenia w transporcie m.in. algorytmy sztucznej inteligencji, oparte na modelowaniu neuronowym. Przedstawiono przykłady, poparte wynikami badań naukowych, praktycznego wykorzystania w transporcie teorii inżynierii jakości. Struktura monografii składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym „Wybrane aspekty inżynierii jakości w transporcie” przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące jakości, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży transportowej. Scharakteryzowano pojęcia: „inżynieria”, „inżynieria transportu” i „inżynieria jakości”, ze szczególnym nastawieniem na kluczowe ich znaczenie w transporcie. Omówiono zbiór obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych, ustanowionych w większości jako Polskie Normy, których wykorzystanie w nauce i praktyce jest istotne z punktu widzenia doskonalenia jakości procesów transportowych, a które nie są w omawianej branży docenione. W rozdziale drugim „Metody, narzędzia i techniki doskonalenia jakości w transporcie” przedstawiono autorski podział metod, narzędzi i technik pomocniczych doskonalenia jakości. Na podstawie przeglądu literatury i doświadczenia autora, zidentyfikowano najbardziej kluczowe, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w transporcie. Dokonano krótkiej charakterystyki wybranych narzędzi analitycznych, decyzyjnych, metod doskonalenia jakości i technik pomocniczych. Uwzględniono też modelowanie, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, jako autorską propozycję uzupełnienia katalogu metod doskonalenia jakości w transporcie. W rozdziale trzecim „Aplikacyjne aspekty inżynierii jakości w transporcie” podano przykłady wykorzystania opisanych wcześniej metod i narzędzi doskonalenia jakości oraz technik pomocniczych w zastosowaniu do następujących obszarów transportu: publiczny transport zbiorowy, transport samochodowy drobnicowy, transport wyrobów spożywczych, procesy magazynowe i kontrola odbiorcza dostaw. W rozdziale czwartym „Modelowanie neuronowe w transporcie – egzemplifikacja” przedstawiono, na podstawie wieloletnich badań autora w tym obszarze, przykładowe propozycje wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do oceny jakości. Przedstawiono modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny: eksploatacyjnych aspektów jakości, zarządzania jakością i konfiguracją oraz ryzyka w transporcie. W podsumowaniu odniesiono się do stopnia realizacji celu monografii i rozwiązania problemu badawczego. Sformułowano wnioski końcowe, również dotyczące kierunków dalszych badań, głównie w zakresie wykorzystania do oceny jakości w transporcie algorytmów sztucznej inteligencji.

 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wyślij wiadomość

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close