Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych


Kierownik: mgr inż. Paweł Dziedziak

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
Instytut Transportu Samochodowego

 ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43 85 466

 

 

 

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych (ZDO) posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl

 

Zakład prowadzi prace naukowo – badawcze i eksperckie obejmujące:

 •  procesy technologiczne i wyposażenie jednostek zaplecza technicznego motoryzacji;
 •  diagnostyczne badania pojazdów transportu drogowego;
 •  badania urządzeń diagnostycznych, obsługowo-naprawczych i przeładunkowych, przyrządów do badań psychologicznych oraz innych urządzeń eksploatowanych w obszarze transportu drogowego;
 •  projektowanie oraz budowę prototypowych urządzeń badawczych i pomiarowych dla obsługi i badania pojazdów;
 •  organizację pracy stacji kontroli pojazdów i metodykę kontrolowania ich działalności;
 •  szkolenie i doszkalanie podmiotów i osób związanych z zapleczem technicznym motoryzacji;
 •  współpracę z krajowymi podmiotami (w tym z Ministerstwem właściwym ds. transportu) w zakresie technicznych procesów w eksploatacji pojazdów drogowych oraz towarzyszących im przepisów oraz norm;
 •  opracowywanie systemów informacji o danych technicznych pojazdów w tym tworzenie katalogu ITS marek i typów pojazdów;
 •  opracowywanie warunków technicznych dla przyrządów i urządzeń zaplecza technicznego motoryzacji oraz przyrządów do badań psychologicznych;
 •  pokładowe systemy rejestracyjne i diagnostyczne pojazdów.

 Zakład tworzą pracownie: Obsługi i Diagnostyki Samochodów, Badań Urządzeń, Technicznego Doradztwa Stacji 
 Kontroli Pojazdów. Zakresy działania tych komórek obejmują:

 Pracownia Obsługi i Diagnostyki Samochodowej:

 • opracowywanie nowoczesnych systemów diagnostyki i kontroli stanu technicznego pojazdów w eksploatacji;
 • badania i doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych metod diagnostyki samochodu;
 •  opracowywanie materiałów technicznych, niezbędnych dla nowelizacji norm prawnych i przepisów państwowych, odnoszących się do stanu technicznego pojazdów;
 • działania z upoważnienia Ministra właściwego ds. transportu przy realizacji umów międzynarodowych, odnoszących się do kontrolnych badań pojazdów,
 • opracowywanie systemów informacji o danych technicznych pojazdów
 • tachografy cyfrowe.

 Pracownia Badań Urządzeń:

 • badania urządzeń diagnostycznych, obsługowo – naprawczych i samochodowych urządzeń przeładunkowych, przyrządów do badań psychologicznych oraz innych urządzeń eksploatowanych w obszarze transportu drogowego;
 • opiniowanie i ekspertyzy urządzeń obsługowo - naprawczych, diagnostycznych i przeładunkowych oraz przyrządów do badań psychologicznych;
 • wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych dla prototypów urządzeń badawczych i pomiarowych, związanych z działalnością Instytutu;
 • budowa prototypów urządzeń według opracowywanych dokumentacji,
 • opracowywanie warunków technicznych dla przyrządów i urządzeń zaplecza technicznego motoryzacji oraz przyrządów do badań psychologicznych,
 • badania i ocenę stacji kontroli pojazdów i innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji, odnośnie spełniania przez nie wymagań techniczno-organizacyjnych, określonych przepisami prawa;
 • kontrola stacji i innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • opiniowanie projektów stacji kontroli pojazdów oraz innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji ubiegających się o środki pomocowe UE,
 • ekspertyzy obiektów i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji wprowadzających systemy jakości.

 Pracownia Technicznego Doradztwa Stacji Kontroli Pojazdów:

 • doradztwo w zakresie technologii i wyposażenia stacji kontroli pojazdów;
 • doradztwo w zakresie metod badania pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;
 • szkolenie i doszkalanie personelu technicznego Stacji Kontroli Pojazdów;
 • przeprowadzanie patronackich konferencji i seminariów.

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close