Centrum Badań Materiałowych

Kierownik: mgr Ewa Rostek

Centrum Badań Materiałowych
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. (22) 43-85-471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Badań Materiałowych (CBM) to akredytowane laboratorium badawcze posiadające certyfikat PCA nr AB 089 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Szczegółowy aktualny zakres akredytacji umieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Główne obszary działalności pracowników Centrum Badań Materiałowych to:

 • właściwości fizykochemiczne płynów eksploatacyjnych,
 • korozja (NSS, AASS, CASS),
 • elektrochemia,
 • termochemia,
 • właściwości mechaniczne:
  • twardość, mikrotwardość oraz nanotwardość,
  • udarność,
  • statyczna próba rozciągania,
  • wytrzymałość na ścinanie,
  • mechanika pękania,
  • właściwości tribologiczne w warunkach tarcia na sucho i ze smarowaniem,
 • próby zmęczeniowe LCF i HCF również w środowiskach korozyjnych,
 • materiałografia jakościowa i ilościowa (mikroskopia świetlna, SEM - EDS),
 • narażenia środowiskowe.

W ramach realizacji projektów badawczych Centrum Badań Materiałowych ITS współpracuje między innymi z następującymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi:

 • AMP Paradowscy Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie
 • Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. w Gliwicach
 • Politechnika Gdańska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

CBM tworzą następujące pracownie badawcze:

Pracownia Technologii i Analiz Materiałów
kierownik: mgr Ewa Rostek, e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl, tel.: 22 43 85 471

zajmująca się między innymi badaniami homologacyjnymi/certyfikacyjnymi następujących wyrobów:

 • płynów eksploatacyjnych (płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych, płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów, płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych),
 • urządzeń odblaskowych oraz trójkątów ostrzegawczych,
 • tablic rejestracyjnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz norm: ISO 7591, DIN 74069-07
 • tablic wyróżniających: pojazdy ciężkie i długie oraz pojazdy wolno poruszające się a także tablic ostrzegawczych,
 • specjalnych lamp ostrzegawczych,
 • odzieży o intensywnej widzialności,
 • ostrzegających i zabezpieczających urządzeń świetlnych,

a także:

 • badaniami odporności korozyjnej materiałów, w tym między innymi opracowywaniem charakterystyk właściwości korozyjnych w oparciu o metody elektrochemiczne,
 • badaniami "in situ" procesów elektrochemicznych przebiegających na obszarach wielkości rzędu mikrometrów,
 • badaniami procesów przekształcania nośników energii pochodzenia odpadowego i roślinnego na paliwa płynne,
 • badaniami termograwimetrycznymi,
 • pomiarami mikro oraz nanotwardości gumy,
 • badaniami detali wg norm VW 80200-2, BMW GS 90011:2010-05, PV 1303, MBN 10494-5, GMW 14872, GMW 14671VCS 1027 itp.,
 • badaniami odporności urządzeń na działanie atmosfery przemysłowej, tj SO2,
 • badaniami metalograficznymi makro i mikrostruktury (ocena jakościowa i ilościowa),
 • badaniami zależności w relacji technologia wytwarzania - mikrostruktura-właściwości użytkowe,
 • tworzeniem baz danych przepisów prawnych, informacji o podmiotach zajmujących się ochroną środowiska i recyklingiem,
 • opracowywaniem metod badania i kryteriów oceny zespołów, części i materiałów odzyskanych w procesie demontażu urządzeń,
 • opiniowaniem projektów zakładów zbiórki i demontażu pojazdów,
 • sporządzaniem analiz ekobilansowych.

Pracownia Badań Mechanicznych
p.o. kierownik: dr hab. inż. Wojciech Moćko, prof. ITS,  e-mail: wojciech.mocko@its.waw.pl, tel.: 22 43 85 482

zajmująca się między innymi:

 • pomiarami  metrologicznymi (pomiary długości i kąta oraz profilografometryczne),
 • pomiarami  twardości metali,
 • określaniem udarności oraz energii uderzenia/pochłaniania w funkcji czasu,
 • identyfikacją właściwości mechanicznych materiałów w środowisku temperaturowym oraz korozyjnym, na podstawie: próby rozciągania i ściskania,
 • wyznaczaniem wytrzymałości zmęczeniowej - próby zmęczeniowe wysoko i niskocyklowe,
 • określaniem właściwości mechanicznych w złożonym stanie naprężenia przy kombinacji obciążenia osiowego i skrętnego,
 • wyznaczaniem współczynnika intensywności naprężeń KIC,
 • określaniem właściwości mechanicznych materiałów w warunkach wysokich prędkości deformacji na pręcie Hopkinsona,
 • przeprowadzaniem prób pełzania w temperaturze do 1000 °C.

Główna aparatura badawcza Centrum Badań Materiałowych pozwalająca na realizację różnorodnych prac związanych z szeroko rozumianym transportem samochodowym:

 • Analizator termiczny do jednoczesnej analizy TGA-DSC Netzch model STA 449 F3 Jupiter sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym Aeolos QMS 403C oraz spektometrem podczerwieni FT-IR Tensor 27 Bruker Optic.
 • Analizator termiczny STA 449 F3 Netzsch wyposażony w piec do pomiarów w atmosferze pary wodnej.
 • Automatyczny aparat do oznaczania lepkości kinematycznej HVU482 z kriostatem TLC80 firmy Tamson.
 • Automatyczny aparat do oznaczania składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej OptiDist firmy Herzog.
 • Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky Martens HFP 339 firmy Herzog.
 • Defektoskop służący do pomiarów emisji magnetoakustycznej AEMS.
 • Defektoskop służący do pomiarów szumu Barkhausena MEB-4C.
 • Dwuosiowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa Instron Electropuls E 10 000.
 • Dwuosiowa serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa, model INSTRON 8874 (25 kN) do badań wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie, zginanie, rozdzieranie, odrywanie i wyznaczanie współczynnika tarcia, wyposażona w "Single Axis MAX".
 • Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL JSM-6360LA z mikroanalizatorem rentgenowskim typu EDS.
 • Jednoosiowa serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa 100 kN, model INSTRON 8802 umożliwiająca badania: zmęczeniowe niskocyklowe, odporności na kruche pękanie (KIC), energii zużytej na tworzenie lub wzrost szczeliny zmęczeniowej (JIC), prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego (da/dN), wyposażona w system samocentrujący "ALIGNPRO".
 • Kalorymetr IKA C 500.
 • Komora klimatyczna FEUTRON (-70 ÷ +180 °C).
 • Komory korozyjne (badania w mgle solnej oraz w atmosferze SO2).
 • Ksenotest Atlas Ci3000+.
 • Mikroskop metalograficzny Olympus model PMG3.
 • Mikroskop sił magnetycznych/mikroskop sił atomowych (MFM/AFM).
 • Nanoindenter CSM Instruments (m.in. twardość uniwersalna (Hit), twardość Vickersa (HV), zredukowany moduł Younga (Eit) w mikroobszarach).
 • Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym - analiza jakościowa i ilościowa pierwiastków zawartych między innymi w stopach Fe, Al, Mg, Co, Ni, Pb, Sn, Ti, Zn, Cu.
 • Pionowy młot udarnościowy INSTRON Dynatup, model 9250HV.
 • Profilografometr optyczny Bruker Contour GT-K1.
 • Pręt Hopkinsona do badania w warunkach obciążeń ściskających i rozciągających, wyposażony w piec do 1000 °C.
 • Potencjostat/galwanostat Princeton Applied Research model VersaStat 3 oraz Autolab model 302N.
 • Serwohydrauliczne maszyny wytrzymałościowe do badań statycznych i zmęczeniowych firm Instron i Saginomiya.
 • Spektrometr absorpcji atomowej GBC model AVANTA wyposażony w autosampler oraz piec grafitowy.
 • Stanowisko do badań elektrochemicznych Princeton Applied Research Scanning Electrochemical Workstation M370.
 • Stanowiska do badań zjawiska pełzania materiałów.
 • System do cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS 4M firmy GOM.
 • System do cyfrowej korelacji obrazu w skali mikroskopowej VIC-3D Micro firmy CORRELATED SOLUTIONS.
 • System do produkcji grafenu wraz z systemem do osadzania cienkich warstw krzemowych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej Easytube 2000 CVD Equipment Corporation.
 • Szybka kamera model Phantom v1210/24GBz oprogramowaniem do analizy ruchu TEMA Motion.
 • Tensjometr Kruss K100C.
 • Testery tribologiczne T-05, T-11, Amsler.
 • Twardościomierz IRHD Micro Zwick 3103.
 • Twardościomierz uniwersalny (Rockwell-Vickers-Brinell) Struers Duramin 500.
 • Testery tribologiczne T-05, T-11, Amsler.
 • Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) firmy Shimadzu
   


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close