Certyfikacja wyrobów - programy certyfikacji, dokumenty

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi:

 • obowiązkową i dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów motoryzacyjnych oraz przyrządów i urządzeń diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów,
 • certyfikację dobrowolną na znak bezpieczeństwa wyrobów motoryzacyjnych wprowadzanych do obrotu handlowego,

Certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych

 • dokumenty do uzyskania obowiązkowego i dobrowolnego certyfikatu zgodności na przyrządy i urządzenia diagnostyczne oraz na wyroby motoryzacyjne:
  • wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w zakresie wydania certyfikatu zgodności z wymaganiami
   (=> pobierz),
  • wniosek o wydanie aneksu do certyfikatu na zgodność z wymaganiami
   (=> pobierz),
 • dokumenty do uzyskania dobrowolnego certyfikatu na znak bezpieczeństwa na wyroby motoryzacyjne:
  • wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w zakresie wydania certyfikatu uprawaniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
   (=> pobierz),
  • wniosek o wydanie aneksu do certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
   (=> pobierz),
 • dodatkowe dokumenty:

Każdy załącznik do wniosku o certyfikację powinien być opatrzony datą i podpisany przez uprawnioną osobę.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS.
Opłata za udzielenie certyfikacji nie obejmuje kosztów badań.

Sprawy sporne (skargi i odwołania).
W przypadku zaistnienia spraw spornych jednostka certyfikująca ITS dąży do wyjaśnienia i polubownego załatwienia sprawy.
Decyzję odnośnie skargi lub odwołania podejmuje Dyrektor ITS.
Klient, w związku z procesem certyfikacji oraz procesem nadzoru nad udzieloną certyfikacją, może składać skargi do jednostki certyfikującej.
Klientowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora ITS w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W przypadku udzielonych certyfikacji szczegóły dotyczące odwołań i spraw spornych zawarte są w umowie zawartej z Klientem.
Jeżeli nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy lub gdy Klient nie zgadza się z decyzją Dyrektora ITS rozstrzygniecie sporu poddaje się właściwemu sądowi.


 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close