Program CZJ

Program jednostkowej certyfikacji zgodności przyrządów i urządzeń diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów - CZJ (z dn. 2021.10.05)

program CZJ dedykowany jest dla użytkowników wyposażenia diagnostycznego
wybrane informacje

Pracownia Certyfikacji Wyrobów ITS (PCW) prowadzi certyfikację przyrządów i urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów na podstawie Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1226) oraz posiadanej akredytacji nr AC 015 udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikacja w oparciu o program CZJ prowadzona jest według systemu certyfikacji 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014.

W programie CZJ wnioskodawcą (klientem) może być posiadacz przyrządu lub urządzenia. Certyfikacja dotyczy konkretnego egzemplarza wyrobu identyfikowanego numerem fabrycznym.

Istotnymi elementami programu certyfikacji są:

  • badanie pełne prztyrzadu lub urządzenia,
  • ocena wykonana przez rzeczoznawcę.

Klient składa w PCW wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem opłaty za certyfikację. PCW dokonuje przeglądu dokumentacji w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji klient jest powiadamiany pisemnie o konieczności uzupełnienia wniosku. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji proces certyfikacji zostaje rozpoczęty.
Na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów rzeczoznawca wykonuje ocenę i rekomenduje udzielenie lub odmowę udzielenia certyfikacji.

Przyznany certyfikat jest przekazywany klientowi wraz z podpisaną umową dotyczącą zasad stosowania certyfikatu i znaku zgodności ITS.

Wydany certyfikat nie posiada okresu ważności. Certyfikat potwierdza, że wskazany egzemplarz wyrobu, w chwili udzielenia certyfikacji, spełniał określone wymagania.

Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić, jeżeli klient nie uzupełni, w wyznaczonym terminie, dokumentacji, nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec ITS lub wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji.

W przypadku powstania sporu, Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji PCW do Dyrektora ITS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli nie dojdzie do polubownego załatwienia sprawy lub gdy Klient nie zgadza się z decyzją Dyrektora ITS, rozstrzygnięcie sporu poddaje się właściwemu sądowi w Warszawie.

PCW ITS zapewnia, że wszelkie informacje uzyskane w procesie certyfikacji  są traktowane jako zastrzeżone i poufne z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez klienta lub PCW. 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close