Badania psychologiczne

Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy w Centrum Telematyki Transportu ITS jest nowoczesnym ośrodkiem przygotowującym i opracowującym metody i metodyki badań psychologicznych kierowców, kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców flotowych, kierowców pojazdów służbowych itp.

Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, wpisana pod numerem MCZP/RJP/1/005/01  do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa mazowieckiego.

Wyposażenie Pracowni

Pracownia badań wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych (m.in. Wiedeński System Testów), umożliwiający prowadzenie badań zgodnie ze  standardami europejskimi. Ponadto Zakład dysponuje:

 • salą do badań grupowych, gdzie wybrane testy przeprowadzane są tradycyjnie metodą papier-ołówek bądź w formie komputerowej;
 • salą badań aparaturowych);
 • profesjonalną i nowoczesną aparaturą do badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (nowoczesna ciemnia oraz zawansowany tester wzroku do badania widzenia kontrastu, którego zaburzenie objawiać się może w warunkach nocnych pod postacią tzw. „kurzej ślepoty");
 • aparaturą do badania fizjologicznych aspektów funkcjonowania kierowcy: EEG, analizator ruchu gałek ocznych itp.;
 • bogatym zapleczem diagnostycznym (narzędzia do badania sprawności umysłowej, cech osobowości i temperamentu, odporności na stres itp.).

Zatrudnieni psychologowie

Psychologowie pracujący w Instytucie to posiadający wieloletnie doświadczenie, wysokiej klasy specjaliści uprawnieni do psychologicznych badań osób kierujących pojazdami.

Metodyka badań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje :

 1. wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej
 2. badania narzędziami diagnostycznymi
 3. ocenę i opis osoby badanej pod względem:
  1. sprawności intelektualnej i procesów poznawczych
  2. osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej
  3. sprawności psychomotorycznej

Efektem formalnym przeprowadzonego badania jest uzyskanie odpowiadającego diagnozie orzeczenia psychologicznego. Ponadto tak przeprowadzona kompleksowa diagnoza pozwala uzyskać wiedzę o swoich mocnych i słabych stronach, stanowiąc wskazówkę do poprawy jakości
i komfortu wykonywanej pracy.

Pracownia jest dostosowana do prowadzenia badań kierowców niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi badania psychologiczne:

 • Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazy (A, B, C, D, E,);
 • Osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy;
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne (badania wstępne lub okresowe);
 • Instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów (badania okresowe i wstępne dla kandydatów);
 • Osób skierowanych przez Starostę w związku z:

        - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych;

        - spowodowaniem lub uczestnictwem w wypadku drogowym;

        - prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego;

 • Kierowców pojazdów służbowych (np. przedstawiciele handlowi);
 • Kierowców samochodów rajdowych;
 • Osób kierowanych przez lekarza medycyny pracy;

Wskazówki dla badanego:

Dokumenty niezbędne aby przystąpić do badania:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy - w przypadku badania kierowców, instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i tramwajów,
 • skierowanie na badanie, jeśli jest wydane przez odpowiednią instytucję (pracodawca, lekarz, Policja).

UWAGA! Na badanie należy przyjść wypoczętym, w dniu poprzedzającym nie należy spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.
W przypadku używania okularów bądź soczewek kontaktowych (do chodzenia bądź do jazdy) należy zabrać je ze sobą.

Cena badania:

150 zł. (brutto) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (poz. 937)

Zapisy na badania:

mgr Monika Ucińska

wyślij wiadomość

dr Ewa Odachowska-Rogalska

tel. 22 43-85-384

wyślij wiadomość

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close