Polityka jakości

Polityka jakości (z dn. 2020.08.20)

Głównym celem jednostki certyfikującej wyroby (PCW), wchodzącej w skład ZCN Instytutu Transportu Samochodowego - jest dążenie do uznania jej kompetencji, wiarygodności i bezstronności w zakresie prowadzonej certyfikacji wśród użytkowników certyfikowanych wyrobów i posiadaczy certyfikatów.

Cały personel jednostki certyfikującej wykonuje obowiązki służbowe z zachowaniem bezstronności i poufności dotyczącej uzyskanych oraz wytworzonych informacji.

Podstawą wiarygodności PCW jest postępowanie wobec klienta oraz wdrożony i ciągle udoskonalany system zarządzania, zgodny z normą  PN-EN ISO/IEC 17065:2013, skorelowany z obowiązującym w ITS systemem zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001.

Organizacja jednostki certyfikującej z powołaną Radą Zarządzającą Procesami Certyfikacji, reprezentowaną przez wszystkie strony zainteresowane certyfikacją prowadzoną przez PCW, zapewnia bezstronność w procesie certyfikacji.

Jednostka certyfikująca na bieżąco analizuje zagrożenia dla bezstronnego prowadzenia działalności. W przypadku zidentyfikowania takiego zagrożenia podejmuje stosowne działania dążąc do eliminacji zagrożenia, a w przypadku braku możliwości jego wyeliminowania jednostka dąży do jego minimalizacji.

Powołane na wniosek Rady Zarządzającej Komitety Techniczne wspierają działania merytoryczne jednostki poprzez udział w nich wybranych ekspertów działających w branży motoryzacyjnej.

Usługi certyfikacyjne, świadczone przez PCW, są dostępne dla wszystkich klientów w sposób nikogo niedyskryminujący. Procedury i instrukcje są stosowane zgodnie z ich właściwościami. Zatwierdzone zasady pobierania opłat za świadczone usługi certyfikacyjne są jednakowe dla wszystkich klientów. Poprzez ciągłe doskonalenie i minimalizację uciążliwości procesu certyfikacji jednostka stara się być przyjazna dla klienta.

Celem PCW jest popularyzacja „znaku zgodności ITS” jako gwarancji, że oznakowany nim wyrób jest wyrobem nowoczesnym o wysokich parametrach użytkowych.

PCW dąży do skrócenia czasu przeprowadzania procesów certyfikacji oraz dostosowuje zakres certyfikacji do bieżących potrzeb rynku.

Personel PCW o wysokich kwalifikacjach, które poprzez szkolenia są systematycznie podwyższane, dąży do realizacji postawionych celów poprzez postępowanie zgodnie z wymaganiami wdrożonego systemu zarządzania, a kierownictwo ITS udziela mu wsparcia w tych działaniach.

Kierownikowi PCW przypisano ogólną odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące prowadzonych procesów certyfikacji, a podległy personel odpowiada za realizację określonych przez kierownika etapów oceny wyrobów/usług w tych procesach.

Dyrekcja Instytutu Transportu Samochodowego deklaruje odpowiedzialność finansową ITS związaną z działalnością jednostki certyfikującej wyroby.

PCW popularyzuje prowadzoną dobrowolną certyfikację zgodności i na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B”, a poprzez doskonalenie dokumentów normatywnych dąży do zapewnienia wysokiej jakości certyfikowanych wyrobów/usług.

Dewizą PCW jest:

„Sprawnie działający system zarządzania i wysoki poziom świadczonych usług certyfikacyjnych jest gwarancją lepszej przyszłości Jednostki Certyfikującej”.

 

Dyrektor ITS

prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close