Producent przed udzieleniem certyfikacji

Jednym z etapów procesu certyfikacji wyrobu jest ocena systemu jakości producenta, co realizowane jest poprzez przeprowadzenie kontroli warunków technicznych i organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji. Kontrolę taką, po złożeniu przez producenta wniosku o certyfikację, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego. Termin kontroli uzgadniany jest z producentem.

Uwagi ogólne:

  1. Producent zgłaszając wyrób do certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji, Normalizacji i Jakości ITS otrzymuje wstępny kwestionariusz z pytaniami, dotyczący jego zakładu, na które powinien w formie pisemnej odpowiedzieć, składając tę odpowiedź wraz z wnioskiem o certyfikację wyrobu. Treść wstępnego kwestionariusza jest podstawą przyszłej kontroli warunków technicznych i organizacyjnych, która jednakże w stosunku do treści tego kwestionariusza będzie miała rozszerzony zakres.
  2. Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, miejsc produkcji, magazynów, izb pomiarowych, środków produkcji, transportu itd, związanych lub mających jakikolwiek wpływ na produkcję wyrobu zgłoszonego do certyfikacji.
  3. Kontrolowany Zakład zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z certyfikowanym wyrobem. Pracownik ten powinien być obecny przy kontroli przez cały czas jej trwania.
  4. Pożądane jest, aby kontrolowany przygotowany był organizacyjnie i technicznie do kontroli. zgodnie z zagadnieniami podanymi w dalszej części niniejszej INFORMACJI, co pozwoli na sprawne i efektywne przeprowadzenie kontroli.
  5. Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrolą. Zgodnie z procedurą, wyniki kontroli są udostępniane jedynie upoważnionym pracownikom jednostki certyfikującej ITS, bezpośrednio zaangażowanym w certyfikację danego wyrobu, którzy stosownymi procedurami są również zobowiązani do zachowania poufności w zakresie wyników kontroli.
  6. Kontrolujący w czasie kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

W stopce strony znajdują się zagadnienia podlegające kontroli.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close