Dystrybutor przed udzieleniem certyfikacji

Jednym z etapów procesu certyfikacji wyrobu jest ocena systemu jakości dystrybutora, co realizowane jest poprzez przeprowadzenie kontroli warunków technicznych i organizacyjnych do prowadzenia stabilnej dystrybucji. Kontrolę taką, po złożeniu przez dystrybutora wniosku o certyfikację, przeprowadza upoważniony pracownik Instytutu Transportu Samochodowego. Termin kontroli uzgadniany jest z dystrybutorem.

Uwagi ogólne:

  • Dystrybutor zgłaszając wyrób do certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji, Normalizacji i Jakości ITS otrzymuje wstępny kwestionariusz z pytaniami, dotyczący jego zakładu, na które powinien w formie pisemnej odpowiedzieć, składając tę odpowiedź wraz z wnioskiem o certyfikację wyrobu. Treść wstępnego kwestionariusza jest podstawą przyszłej kontroli warunków technicznych i organizacyjnych, która jednakże w stosunku do treści tego kwestionariusza będzie miała nieco rozszerzony zakres.
  • Upoważniony do kontroli pracownik ITS ma prawo do skontrolowania wszelkich dokumentów, w tym umów, magazynów, wyposażenia, izb pomiarowych, środków transportu itd. związanych lub mających jakikolwiek wpływ na dystrybucję i rozprowadzanie w Polsce wyrobu zgłoszonego do certyfikacji.
  • Kontrolowany Zakład zapewni kontrolującemu pracownika kompetentnego w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących spraw związanych z certyfikowanym wyrobem. Pracownik ten powinien być obecny przy kontroli przez cały czas jej trwania.
  • Pożądane jest, aby kontrolowany przygotowany był organizacyjnie i technicznie do kontroli, zgodnie z zagadnieniami podanymi we wstępnym kwestionariuszu, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie kontroli.
  • Pracownik kontrolujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich spraw związanych z przeprowadzaną przez niego kontrola. Zgodnie z procedura, wyniki kontroli są udostępniane jedynie upoważnionym pracownikom jednostki certyfikującej ITS, bezpośrednio zaangażowanym w certyfikacje danego wyrobu, którzy stosownymi procedurami są również zobowiązani do zachowania poufności w zakresie wyników kontroli.
  • Kontrolujący w czasie kontroli wypełnia przygotowany uprzednio specjalny kwestionariusz, w którym odnotowuje wszelkie uwagi i spostrzeżenia.

W stopce strony znajdują się zagadnienia podlegające kontroli.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close