"Badania techniczne pojazdów" – relacja z konferencji

W dniach 24-26 października w Chorzowie odbyła się XVII Konferencja Szkoleniowa, która została zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego. Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk. Patronat medialny nad konferencją objął wydawca magazynu „Nowoczesny Warsztat” oraz warsztat.pl.

Obrady uroczyście otworzył Dyrektor ITS Pan prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak.

Wśród kilkuset zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Transportowego Dozoru Technicznego, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji,  wydziałów komunikacji, producentów - Texa Poland, Cartec, Unimetal, Robert Bosch, Sosnowski, Wsop, Maha Polska, Italcom, Precyzja-Service, Maybatt, Intap Tobik, a także eksperci motoryzacyjni oraz liczne grono reprezentantów środowisk związanych z badaniami technicznymi, w tym członkowie Stacji Kontroli Pojazdów będących pod Patronatem ITS.

W trakcie trzech dni konferencji wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów i stacjami kontroli pojazdów, a także z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Tematami przewodnimi konferencji były:

  • przewidywane zmiany w organizacji sytemu badań technicznych pojazdów w RP związane z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2014/45
  • zmiany systemowe związane z wdrażaniem systemu CEPIK 2.0
  • zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
  • zmiany w rozporządzeniach do ustawy prawo o ruchu drogowym
  • organizacja Patronatu ITS nad SKP
  • system informatyczny do obsługi klienta SKP „ Patronat”
  • analiza problematyki związanej z badaniami technicznymi pojazdów w Polsce oraz wyposażeniem kontrolno-pomiarowym wykorzystywanym w SKP,
  • katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • procedura oceny spełnienia wymagań dotyczących wytrzymałości mocowań siedzeń w pojazdach używanych.

W kuluarach poruszano także szereg innych zagadnień nierozerwalnie związanych z pracą w SKP, co dowodzi potrzeby organizowania kolejnych spotkań, będących platformą wymiany informacji w środowisku diagnostycznym.

Cykl Konferencji Szkoleniowych ITS należy do największych i najważniejszych wydarzeń w kraju, związanych z badaniami technicznymi pojazdów i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Skan pisma Podsekretarza Stanu MIB - Jerzego Szmita

Skan pisma Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego MIB - Bogdana Oleksiaka

 

Więcej informacji: www.patronat.pl

Źródło fotografi: warsztat.pl

Galeria

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close