Społeczni członkowie komisji egzaminacyjnych CPC

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352 z późn. zm.) określono wymagania kwalifikacyjne dotyczące członków komisji egzaminacyjnej i tryb ustalania jej składu.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem członkiem komisji egzaminacyjnej będącym przedstawicielem polskiej organizacji działającej na rzecz transportu drogowego może być osoba, która:  

  • posiada co najmniej wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego,
    ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego.
    posiada co najmniej wykształcenie średnie i 5-letnią praktykę zawodowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego,
  • ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 10-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu drogowego.

Polskie organizacje działające na rzecz transportu drogowego zgłaszają swoich przedstawicieli do kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, raz w roku, w terminie do dnia 30 września.

Każda z organizacji, o których wyżej mowa, zgłasza nie więcej niż dwóch przedstawicieli na członków komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z Regulaminem ustalania składu komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zgłoszenie przedstawicieli składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia określonego w § 3 ust. 5 Rozporządzenia decyduje data wpływu do Instytutu. 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Regulamin ustalania składu komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close