Nagrody i wyróżnienia

Poniżej odnajdą Państwo nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Instytut Transportu Samochodowego na przestrzeni ostatnich kilku lat. BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI za projekt i wdrożenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ITS


Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych otrzymała m.in. publikacja „Reaktory katalityczne w pojazdach samochodowych”, wydana przez Instytut Transportu Samochodowego, autorstwa Stanisława W. Kruczyńskiego i Marcina Ślęzaka.
Nagroda LIDER ITS w kategorii najlepsza praca naukowo-badawcza przyznany konsorcjum projektu AV-PL-ROAD - "Polska droga do automatyzacji transportu drogowego" podczas XIII edycji Polskiego Kongresu ITS


Dyplom im. Prof. Ludwika Mullera za przygotowanie i wygłoszenie referatu na XLIX Ogólnopolskim Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN
Złoty Medal Międzynarodowego Konkursu Wynalazczości Prix Eiffel dla wynalazku Instytutu transportu Samochodowego o nazwie proMOVE.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR) zostało wyróżnione prestiżowym tytułem „Teraz Polska” w XV Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

dr hab. inż. Wojciech Moćko, prof. ITS otrzymał dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości. prof. Andrzej Świderski, z-ca dyrektora ITS ds. naukowych, został laureatem Polskiej Nagrody Jakości - „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

dr inż. Tadeusz Szymczak, pracownik Centrum Badań Materiałowych ITS, w dniu 12.11.2018 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich został odznaczony Złotą Honorową Odznaką SIMP.

dr inż. Tadeusz Szymczak został członkiem Komitetu Naukowego anglojęzycznego periodyku Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences. Wydawcą czasopisma jest Politechnika Wrocławska.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, odznaczył Dyrektora ITS prof. nzw. dr. hab. inż. Marcina Ślęzaka "Medalem za Zasługi dla Policji" za działalność podnoszącą sprawność działań Policji.

Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa Trzeźwości Transportowców w uznaniu zasług wyróżniło Pana Przemysława Skoczyńskiego z Instytutu Transportu Samochodowego medalem pamiątkowym z okazji 60-lecia TTT


Instytut Transportu Samochodowego otrzymał wyróżnienie „Tytanowe Skrzydła” w ramach Targów Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week 2016. Statuetkę odebrał z rąk organizatorów prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak Dyrektor Instytutu. Dyplom dla Tadeusza Szymczaka za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najładniejszy plakat XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego za pracę zatytułowaną An Influence of Strain Rate And Artificial Defects on Material Behaviour During Tension
Dyplom dla Adama Brodeckiego za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najładniejszy plakat XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego za pracę zatytułowaną An Influence of Strain Rate And Artificial Defects on Material Behaviour During Tension Dyplom dla Zbigniewa Kowalewskiego za zajęcie drugiego miejsca w konkursie na najładniejszy plakat XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego za pracę zatytułowaną An Influence of Strain Rate And Artificial Defects on Material Behaviour During Tension
Podczas uroczystości jubileuszu Polskiego Komitetu Drogowego, która odbyła się 13 maja 2015 r. w Kielcach, wręczone zostały po raz pierwszy honorowe wyróżnienia stowarzyszenia "Zasłużony dla sprawy drogowej". Uhonorowany został w ten sposób m.in. prof. Ryszard Krystek, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ITS. Zgłoszona do Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2015” na najlepsze produkty innowacyjne „Pierwsza w Polsce mobilna instalacja uprgradingu biogazu do jakości biometanu”, decyzją międzynarodowej Kapituły Konkursu z dnia 6 listopada br. została nagrodzona Wyróżnieniem w kategorii: ekologia, geodezja, gospodarka wodna
Książka „Polski transport samochodowy. Rynek-koszty-ceny" autorstwa pracowników naukowych ITS: dr Krystyny Bentkowskiej-Senator, prof. dr hab. Zdzisława Kordela, dr inż. Jerzego Waśkiewicza otrzymała wyróżnienie w kategorii monografia. Nagrodę za najlepszą książkę o tematyce transportowej, wydaną w roku akademickim 2012/2013, przyznała Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbieta Bieńkowska. 
W ramach 29. międzynarodowego sympozjum "Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics" pracownicy naukowi ITS odebrali pierwszą nagrodę w kategorii najlepsza prezentacja.
Wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2002 w kategorii Technologia Przyszłości - Aluminiowe tarcze i bębny hamulcowe kompozytowe. Złoty Medal za prezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacji, Nowych Technologii i Współpracy Gospodarczej INVEST-TECHNOLOGY "Nowoczesne aluminiowe tarcze hamulcowe zbrojone cząsteczkami węglika krzemu o istotnie wydłużonym okresie użytkowania".
Kryształowa Kolba 2007 dla zespołu pracowników Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego za dbałość o wizerunek, wiarygodność i ekonomicznie skuteczną działalność badawczo-rozwojową (wyróżnienie przyznane przez redakcję magazynu LAB). Złoty Medal za prezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacji, Nowych Technologii i Współpracy Gospodarczej INVEST-TECHNOLOGY "Tłoki kompozytowe do silników spalinowych nowej generacji otrzymywane bezodpadową techniką prasowania w stanie ciekłym".
Złota Kierownica Św. Krzysztofa dla Instytutu Transportu Samochodowego (Laureata VII Edycji Konkursu) za wielki wkład w prace nad poprawą bezpieczeństwa na naszych drogach, za efektywne współdziałanie z MIVA Polska i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców w akcjach służących ograniczaniu zagrożeń na drogach oraz za wieloletnie wspieranie polskich misjonarzy w pozyskiwaniu środków transportu. Srebrny Medal w kategorii Mechanika i Inżynieria ogólna za nowoczesne aluminiowe tarcze hamulcowe zbrojone cząsteczkami węglika krzemu o istotnie wydłużonym okresie użytkowania otrzymany podczas 5. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE 2003.
Specjalne wyróżnienie targów Concours Lepine: Medal Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za: "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych" - Jerzy Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Robert Purgert, Paweł Darłak, Dariusz Rudnik. Złoty medal z wyróżnieniem 56 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych Nowych Technik Brussels EUREKA 2007 dla Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Transportu Samochodowego za "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe ALFA zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych" - Jerzy Sobczak, Paweł Darłak, Andrzej Wojciechowski, Dariusz Rudnik.
Złoty Medal z Wyróżnieniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za wynalazek "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe Alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych" Jerzy Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Robert Purgert, Paweł Darłak, Dariusz Rudnik. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze otrzymana podczas wystawy w Muzeum Techniki w Warszawie w dniu 10 marca 2008 roku.
Za rozwiązanie "Ultralekkie aluminiowe tarcze hamulcowe Alfa zbrojone popiołami lotnymi o wysokich parametrach użytkowych" Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Odlewnictwa otrzymał w 2009 r. Dyplom przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XVI Giełdzie Polskich Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach medalami w 2008 roku. Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XV Giełdzie Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2007 r.
Instytut Transportu Samochodowego otrzymał wyróżnienie za współorganizację 34. Międzynarodowego Kongresu Napędów i Środków Transportu EUROPEAN KONES 2008 (34th International Congress on Powertrain and Transport Means EUROPEAN KONES 2008). Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za "Aluminiowe tarcze hamulcowe zbrojone popiołem lotnym-ALFA", Instytut Odlewnictwa - Kraków, Instytut Transportu Samochodowego - Warszawa.
Brązowy Medal przyznany za Zasługi dla Policji dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Naczelnego Instytutu Transportu Samochodowego. Medal został przyznany z okazji obchodów 90-tej rocznicy powstania Policji. Pamiątkowy Medal dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Naczelnego Instytutu Transportu Samochodowego przyznany od Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej.
Pamiątkowy Medal dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Naczelnego Instytutu Transportu Samochodowego przyznany za Zasługi dla Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Instytut Transportu Samochodowego otrzymał medal 60-lecia Polskiego Związku Motoryzacyjnego dla upamiętnienia tego Jubileuszu i utrwalenia w nieprzemijającej pamięci roli, jaką odegrał ITS w budowaniu pozycji i dorobku Związku.
Pamiątkowy Medal dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego
Medal został przyznany z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa.
Złoty Medal dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego za zasługi dla Ligi Obrony Kraju przyznany uchwałą zarządu nr 56 z dnia 16.12.2011 roku.
Wyróżnienie dla Instytutu Transportu Samochodwego w dowód wdzięczności za okazaną pomoc przy budowie Pomnika Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Przestępstw "PRZEJŚCIE". Srebrny Medal dla dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego - Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego za zasługi dla Policji przyznany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr 4/K/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku.
Wyróżnienie dla Instytutu Transportu Samochodowego (partnera konsorcjum) realizującego projekt rozwojowy pt.: "Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe". Złoty medal Światowych Targów Wynalazczości BRUSSELS EUREKA 2012 dla Instytutu Odlewnictwa i konsorcjum PANCERMET, którego Instytut Transportu Samochodowego jest członkiem, za "Pasywny kompozytowy pancerz ochronny".
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla Instytutu Odlewnictwa i konsorcjum PANCERMET, którego Instytut Transportu Samochodowego jest członkiem, za "Pasywny kompozytowy pancerz ochronny". Nagroda Starosty Oławskiego dla dr Ewy Dębickiej - Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju oraz dr hab. inż. Marcina Ślęzaka - Dyrektora ITS, dla kierowcy najbardziej ekologicznego pojazdu biorącego udział w III Polskim Rajdzie Ekologicznym.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close