Certyfikacja tablic rejestracyjnych na zgodność z przepisami polskimi

„UWAGA! Przy zgłoszeniu do certyfikacji tablic rejestracyjnych wykonanych z wykorzystaniem folii odblaskowej dwóch różnych producentów będą przeprowadzone dwa oddzielne, pełne procesy certyfikacji”.

Dokumenty, które producent tablic rejestracyjnych powinien złożyć do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS, ubiegając się o wydanie certyfikatu:

 • Wniosek o wydanie:
       - certyfikatu -> pobierz druk PDF lub pobierz formularz doc
       - aneksu do certyfikatu -> pobierz formularz doc
 • Jednoznaczna identyfikacja wyrobu -> pobierz druk
 • Kwestionariusz oceny klienta - producenta. Lista pytań kontrolnych do opracowania kwestionariusza znajduje się tutaj. Kwestionariusz powinien być dołączony w dwóch egzemplarzach.
 • Sprawozdanie z badań pełnych tablic rejestracyjnych. Sprawozdanie powinno być dołączone w oryginale. Składający wniosek może upoważnić laboratorium ITS do przekazania sprawozdania z badań bezpośrednio do Pracowni.
 • Kopia dowodu wpłaty zaliczki za certyfikację (nie dotyczy aneksu). Zaliczkę w wysokości 2500 PLN należy wpłacić na konto Bank Pekao S.A. 78 1240 6074 1111 0000 4996 2376. Pełna opłata za udzielenie certyfikacji naliczana jest zgodnie z poz. 1 cennika i nie obejmuje kosztów badań oraz kosztów kontroli warunków produkcji.
 • Wzór znaku identyfikacyjnego producenta, tłoczonego na tylnej stronie tablicy oraz wzór etykiety stosowanej na opakowania zbiorcze tablic. Na etykiecie powinien być umieszczony „znak zgodności ITS" oraz przewidziane miejsce na podanie numeru certyfikatu.
 • Kopia poprzedniego certyfikatu.
 • Informacja o reklamacjach.
 • Informacja dotycząca próbek tablic dostarczonych do badań pod kątem ich reprezentatywności dla całej populacji tablic zgłoszonych do certyfikacji.
 • W przypadku korzystania z certyfikowanych półfabrykatów zgodę producenta półfabrykatu na wykorzystanie wyników badań w procesie certyfikacji.
 • W przypadku, jeżeli w produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystywana jest certyfikowana folia odblaskowa, zgoda posiadacza certyfikatu na wykorzystanie wyników badań w procesie certyfikacji.
 • Certyfikat wg normy ISO 9001, jeżeli firma posiada taki certyfikat. W określeniu zakresu certyfikatu powinna być wpisana produkcja tablic rejestracyjnych.

Każdy załącznik do wniosku o certyfikację powinien być opatrzony datą i podpisany przez uprawnioną osobę.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS.
Opłata za udzielenie certyfikacji nie obejmuje kosztów badań.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close