Zapraszamy na studia podyplomowe

Informujemy, że uchroniony został nabór na XIX edycję studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe”, prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, w czasie dziesięciu weekendowych zjazdów

w miesiącach październik – czerwiec z następującym podziałem zajęć:
 sobota-niedziela – studia podyplomowe,

 piątek (od godz. 15.45) – dodatkowe szkolenie specjalistyczne

Studia podyplomowe

Studia obejmują ponad 220 godz., wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Program kształcenia spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich celem jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, a w tym uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów,
 • mechaniki ruchu pojazdów samochodowych w złożonych i krytycznych sytuacjach drogowych,
 • diagnostyki i badań pojazdów,
 • zagadnień prawnych i techniczno – analitycznych pracy biegłego,
 • techniki komputerowej,        
 • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego,
 • zagadnień techniczno–prawnych dot. wypadków drogowych,
 • rekonstrukcji wypadków drogowych,
 • kosztorysowania napraw i wyceny samochodów.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych specjalistów z ośrodków współorganizujących studia i zaproszonych ekspertów. Studia kończą się obroną pracy końcowej, planowaną w miesiącu lipcu.

Szkolenie specjalistyczne

Uczestnicy studiów podyplomowych dodatkowo mają możliwość wyboru jednego z trzech profili szkolenia specjalistycznego, rozszerzającego program studiów podyplomowych o dodatkowe 42-48 godzin (w zależności od profilu szkolenia), w zakresie:

 • technika samochodowa (podstawowy profil rzeczoznawczy, profil A)
 • rekonstrukcja wypadków drogowych (profil B)
 • kosztorysowanie napraw i wycena samochodów (profil C)

Obszarem tych szkoleń jest praktyczne wykonywanie ocen technicznych i opinii z wykorzystaniem techniki komputerowej w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu i rekonstrukcji wypadków drogowych (oprogramowanie V-SIM, PC-CRASH) oraz kosztorysowania napraw i wyceny samochodów z wykorzystaniem programów Audatex i Info – Ekspert. Szkolenie specjalistyczne otwiera drogę do praktycznego szkolenia rzeczoznawczego i uzyskania statusu rzeczoznawcy dla absolwentów spełniających wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców obowiązujące w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Uczestnicy studiów mają także możliwość uczestniczenia w dodatkowym 2-dniowym szkoleniu Audatex i/lub V‑SIM. Zdobycie wiedzy w tym obszarze jest potwierdzane stosownym certyfikatem. Dodatkowa opłata (atrakcyjna) uzależniona jest od kosztów wskazanych przez firmę Audatex i Cybid.

W ramach studiów można uzyskać:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (PW), Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS),
 • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy współpracy z WAT, PW i ITS,
 • certyfikat ukończenia szkolenia Audatex, V-SIM.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 26.09.2016r.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej - stopka strony.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close