Zapytanie ofertowe nr CTT/1/2016

Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie planuje udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 Euro, a którego przedmiotem jest usługa polegająca na sporządzeniu wyceny odtworzeniowej oprogramowania SI WORD 2012.

Przedmiotowe postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy) oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Instytutu, w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający nie ogranicza dostępu do niniejszego zamówienia poprzez dopuszczenie do udziału tylko znanych sobie Wykonawców. Zamawiający, w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i pełnej przejrzystości postępowania, kieruje niniejsze zapytanie do Wykonawców działających w branży odpowiedniej dla danego typu usług oraz zamieszcza treść niniejszego zapytania na stronie internetowej Instytutu.

Opis oprogramowania, które będzie podlegało wycenie w ramach usługi:

System zawiera:

1. Rejestrację kandydatów, w tym:

 • gromadzenie informacji o kandydacie,
 • przeglądanie historycznych danych o kandydacie,
 • wyszukiwanie kandydata,
 • przeglądanie historii egzaminowania,
 • przeglądanie historii wpłat,
 • przeglądanie i modyfikację danych kandydata.

2. Planowanie egzaminów teoretycznych i praktycznych:

 • zapisanie kandydata na egzamin,
 • przypisanie kandydatów (z listy kandydatów) do wybranego egzaminu,
 • wykonywanie wydruków dowodu wpłaty i zaświadczenia,
 • dobór egzaminu (z listy egzaminów) dla wybranego kandydata,
 • wykonywanie wydruków dowodu wpłaty i zaświadczenia,
 • wykonywanie wydruku planu egzaminów,
 • wykonywanie wydruku listy kandydatów na określony egzamin,
 • wykonywanie wydruku planu egzaminów z listami kandydatów z podziałem na sale – tzw. „wokanda”,
 • wykonywanie wydruku grafiku wykorzystania sali,
 • dostęp do wyników egzaminów,
 • tworzenie i modyfikację grup egzaminacyjnych,
 • wprowadzanie informacji o pojazdach (np. informacji związanych z tankowaniem pojazdu egzaminacyjnego),
 • prowadzenie ewidencji wyników egzaminów,
 • tworzenie, modyfikację i prowadzenie ewidencji protokołów egzaminacyjnych,
 • planowanie grup egzaminacyjnych,
 • planowanie grafików pracy egzaminatorów,
 • rozlicznie egzaminów,
 • losowanie egzaminów praktycznych.

3. Ewidencjonowanie czasu pracy egzaminatorów:

 • zarządzanie czasem pracy,
 • tworzenie grafików.

4. Opracowywanie statystyk i zestawień:

 • w zakresie statystyki zdawalności dla Egzaminatorów, Instruktorów, Ośrodków Szkolenia,
 • w zakresie statystyki zdawalności egzaminatora wg. Instruktorów i Ośrodków Szkolenia,
 • ewidencjonowanie wpłat pobranych przez operatorów,
 • ewidencjonowanie wpłat pobranych za przeprowadzenie egzaminu,
 • w zakresie grafików wykorzystania sali,
 • wydruk wyników egzaminów. 

SI WORD 2012  składa się z następujących programów:

 1. Program Egzaminy -  służy obsługi klienta (ewidencja osób, zaświadczenia, zapisy), planowania egzaminów, losowania egzaminów praktycznych, wydruków, zestawień, statystyk.
 2. Program Egzaminator - służy do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, zarządzania stanowiskami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej - losowanie testów  egzaminacyjnych.
 3. Program Stanowisko - jest aplikacją zainstalowaną w sali egzaminacyjnej na stanowisku osoby egzaminowanej.

SI WORD 2012 został napisany w języku Delphi + komponenty, baza danych z której korzystają programy to MS SQL Serwer. Programy działają w środowisku Microsoft Windows.

W przypadku zainteresowania zapytaniem ofertowym, prosimy o przedstawienie stosownej oferty na wycenę programu SI WORD 2012. Możliwe jest zapoznanie się z kodami źródłowymi oprogramowania SI WORD 2012 w siedzibie ITS, po uprzednim umówieniu się

(e-mail : info@its.waw.pl).

Wszelkie pytania dotyczące sposobu realizacji zamówienia lub jego zakresu prosimy kierować na adres: info@its.waw.pl

Odpowiemy w najszybszym możliwym terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2016 r., o godz. 12.00.

Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty podpisania umowy w przedmiotowej sprawie.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny.

 

Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy maksymalna kwotę jaką zamawiający jest w stanie przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close