Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi ewaluacji projektu

Projekt „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie planuje udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 Euro, a którego przedmiotem jest wykonanie usługi ewaluacji projektu pt. „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowe postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy) oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Instytutu, w trybie zapytania ofertowego.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty spełniającej wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, który został załączony do niniejszej wiadomości.

Okres obowiązywania umowy to czas trwania projektu.

Należy podać całkowitą wartość umowy brutto ( z podatkiem od towarów i usług ).

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z umową zawartą po udzieleniu zamówienia.

Oferty prosimy składać na adresy marek.lepkowski@its.waw.pl do dnia 13.05.2014 r.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny – 100%.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

A. Założenia:

Celem przedmiotu zamówienia jest:

-    wykonanie usługi ewaluacji projektu pt. „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

B. Wymagania:

 

1.   Ocena efektywności szkoleń dokonana będzie na podstawie analizy i ocen:

-  ankiet ewaluacyjnych wypełnianych anonimowo przez wszystkich uczestników szkoleń,

-  opinii formułowanych przez wykładowców i konsultantów,

-  opinii publicznej wyrażanej w wypowiedziach prasowych,

-  uwag i postulatów zgłaszanych przez organizatorów szkoleń (WORD-y) i regionalne stowarzyszenia branżowe.

2.   Ewaluacja rezultatów projektu.

3.   Ocena efektywności ma mieć postać raportu w wersji elektronicznej.

4.   Raporty:

-    Raport I - dotyczy ewaluacji rezultatów projektu w okresie 03-05.2014 r. i szkolenia stacjonarnego zrealizowanego w okresie 06-08.2014,

-    Raport II - dotyczy szkolenia stacjonarnego zrealizowanego w okresie 09-11.2014 oraz szkolenia e-learningowego w zrealizowanego w okresie 06-08.2014,

-   Raport III - dotyczy szkolenia stacjonarnego zrealizowanego w okresie 12.2014-02.2015 oraz szkolenia e-learningowego w zrealizowanego w okresie 09-11.2014,

-     raport IV - dotyczy szkolenia stacjonarnego zrealizowanego w okresie
03-05.2015 oraz szkolenia e-learningowego w zrealizowanego w okresie 12.2014-02.2015,

-     raport V końcowy, dotyczący osiągnięcia rezultatów szkolenia oraz szkolenia e-learningowego w zrealizowanego w okresie 03-05.2015 i całego cyklu szkolenia.

5.   Wymagane doświadczenie minimum 2 usługi rocznie w zakresie realizacji usługi ewaluacji projektu.

 

Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

tel.  22 43 85 400

fax. 22 43 85 401

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close