Jubileusz 70-lecia ITS

Obchody Jubileuszu 70-lecia działalności naukowo-badawczej Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano w Centrum Nauki Kopernik. W wydarzeniu, oprócz obecnych pracowników Instytutu, wzięli również udział przedstawiciele Rady Naukowej ITS oraz goście z nadzorującego Instytut - Ministerstwa Infrastruktury, w tym:

 • Pani Małgorzata Kuźma, Dyrektor Generalna, Ministerstwo Infrastruktury
 • Pan Maciej Michałowski, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Infrastruktury
 • Pan Konrad Romik, Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
 • Pan Andrzej Nejmanowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury

oraz członkowie Rady Naukowej ITS powołani przez Ministra Infrastruktury i Ministra Nauki:

 • Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej ITS, Akademia Sztuki Wojennej,
 • Pan dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego wraz z Panią Klaudią Podkalicką, Z-cą Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
 • Pan dr inż. Jerzy Kleniewski, Radca Generalny w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Pan Mirosław Czech, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie
 • Pani prof. dr hab. inż. Ilona Jacyna Gołda, Politechnika Warszawska
 • Pan prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, Politechnika Lubelska
 • Pan prof. dr hab. inż. Piotr Orliński, Politechnika Warszawska

Jubileuszową uroczystość poprowadził prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Choć od momentu rozpoczęcia przez ITS działalności mija 70 lat, to główne zadania statutowe, tj. prowadzenie działalności naukowo-badawczej na rzecz transportu samochodowego, na przestrzeni tego czasu pozostają niezmienne. Obecnie Instytut jest aktywny w kilku obszarach, które bez wątpienia można nazwać sztandarowymi. Obejmują one zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, których realizacja jest konieczna dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli.

W wielu z tych dziedzin Instytut Transportu Samochodowego jest krajowym liderem i posiada unikalne w Polsce kompetencje. Zdobywane przez kilkadziesiąt lat doświadczenie i rezultaty prac, unikatowa w skali kraju kadra oraz zaplecze laboratoryjne sprawiają, że Instytut jest cenioną i rozpoznawalną jednostką naukowo-badawczą nie tylko w Polsce, ale także w Europie, stanowiąc merytoryczne wsparcie administracji publicznej, w tym przede wszystkim resortu odpowiadającego za kształt i kondycję polskiego transportu - resortu właściwego ds. transportu.

Przy tej okazji chcę zwrócić szczególną uwagę na wkład w wymienione osiągniecia byłych i obecnych pracowników ITS (w tym moich poprzedników), bez których codziennego zaangażowania i wysiłku, nie mógłbym dzisiaj chwalić się licznymi osiągnięciami, a Instytut pozostałby jedynie budynkiem.

Z tej okazji wszystkim Wam Koleżanki i Koledzy bardzo dziękuję za wkład pracy, który wnosicie każdego dnia dla dobra naszej społeczności, Instytutu i całej Polski – powiedział prof. Marcin Ślęzak.

W imieniu Pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, życzenia z okazji Jubileuszu ITS złożył Pan Jerzy Kleniewski, wieloletni Przewodniczący Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (KTL EKG ONZ) i Radca Generalny w Ministerstwie Infrastruktury, który podkreślił wieloletnie zasługi naukowo-badawcze Instytutu, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, m.in. w obszarze transportu drogowego oraz nowoczesnych technologii i technik. Pan Kleniewski podziękował także za zwiększoną aktywność ITS w ramach komitetu lądowego EKG ONZ, a na zakończenie pogratulował pracownikom tak ambitnych osiągnięć i wyników oraz życzył kolejnych 70-lat aktywnej działalności.

Do życzeń z okazji Jubileuszu 70-lecia ITS dołączył się również Pan Minister Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, który podziękował pracownikom Instytutu za 70 lat pracy i pogratulował dorobku naukowego, który jest wykorzystywany także przez resort infrastruktury oraz GITD, m.in. w zakresie lokalizacji urządzeń do pomiaru prędkości przez pojazdy. W ocenie Pana Ministra Gajadhura ITS jest bardzo cenionym Instytutem, który realizuje bardzo ważne projekty prospołeczne i edukacyjne, w tym dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które są spójne z profilem działalności GITD.  

Pan Mirosław Czech, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Lublin), odczytał list w imieniu Pana Profesora Przemysława Czarnka, Ministra Nauki i Edukacji, w którym Pan Minister podkreślił wiodącą i doniosłą pozycję ITS w obszarze badań, wieloletnie zasługi naukowe nad tematami związanymi z transportem drogowym oraz wyraził uznanie dla całokształtu podejmowanych przez ITS przedsięwzięć. Pan Minister docenił również 70-letni wkład Instytutu w zakresie poprawy funkcjonowania, organizacji oraz efektywności transportu oraz postępu społeczno-gospodarczego poprzez nowatorskie badania Instytutu.

W imieniu Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Waścińskiego, Przewodniczącego Rady Naukowej ITS, list z okazji Jubileuszu odczytał prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, z-ca Dyrektora ITS ds. Naukowych. Profesor Waściński podkreślił dumę jaką odczywa w wyniku współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, który posiada bogate, 70-letnie doświadczenie w realizacji wszelkich interdyscyplinarnych prac inżynierskich, naukowo-badawczych, eksperckich i studyjnych, wspierających działania administracji państwowej w obszarze transportu drogowego oraz wpływających na rozwój dyscypliny naukowej – inżynieria lądowa, geodezja i transport (w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych).  

Osiągniecia i zaangażowanie kadry ITS oraz wyniki prac są bardzo pozytywnie postrzegane przez naukowców najważniejszych instytucji w kraju i zagranicą. Interdyscyplinarność Instytutu jest jego największą zaletą, ponieważ przynosi wymierne korzyści, co potwierdzają minione dziesięciolecia, dlatego w imieniu członków Rady Naukowej ITS, życzę Instytutowi kolejnych lat pozytywnego rozwoju – powiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Waściński.

Uzupełnieniem wypowiedzi i życzeń znamienitych gości była prezentacja multimedialna, przygotowana przez prof. dr hab. inż. Marcina Ślęzaka, która uwzględniała m.in. historię oraz kamienie milowe podczas 70 lat działalności ITS.

Na przestrzeni 70 lat trudno wskazać fragment sektora transportu drogowego, w którego rozwoju Instytut nie wniósłby mniejszego lub większego wkładu. Szczególnie aktywną, trudną do przecenienia rolę Instytut odegrał w okresie przekształceń ustrojowych, przyczyniając się w znacznym stopniu do rynkowej transformacji sektora oraz jego przygotowania do funkcjonowania na wspólnotowym rynku Unii Europejskiej - podkreślił dyrektor Instytutu i dodał, że dziś Instytut Transportu Samochodowego to 70 lat tradycji i doświadczeń, uznana i ceniona marka w kraju i za granicą, wykwalifikowana kadra naukowa i ekspercka, która działa w międzynarodowych komisjach i gremiach eksperckich Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Instytut jest krajowym liderem w wielu obszarach, takich jak: bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochrona środowiska (w tym, elektromobilność), homologacja i badania techniczne pojazdów, mobilność osób dysfunkcyjnych ruchowo oraz nowoczesne technologie, w tym pojazdy autonomiczne.

Szerokie spektrum unikatowych i wieloletnich badań oraz osiągnięć w obszarze naukowo-badawczym Instytutu zostało docenione i nagrodzone - podczas obchodów Jubileuszu zasłużona kadra ITS została wyróżniona:

Odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta RP:

 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Odznaczeniem nadawanym przez ministra właściwego ds. transportu:

 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”

Odznaczeniem nadawanym przez Dyrektora ITS na podstawie uchwały Kapituły:

 • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Instytutu Transportu Samochodowego”.

Łącznie odznaczonych i uhonorowanych medalami zostało 39 pracowników Instytutu Transportu Samochodowego.

ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.

Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych blisko 70 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

Główne obszary tematyczne działalności ITS 2021-2030:

 1. Bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym
 2. Oddziaływanie na klimat i
 3. Informatyzacja transportu
 4. Ekonomika transportu drogowego

W ramach czterech wyodrębnianych obszarów jako komplementarne do nich są:

 • innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz nowe technologie w transporcie samochodowym,
 • dostępność transportowa i mobilność osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami,
 • normalizacja, certyfikacja, homologacja i ocena zgodności,
 • edukacja i działania profilaktyczne.

Więcej informacji

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close