AV-Poland 2022 – wybrane wnioski

Polacy obawiają się pojazdów autonomicznych, bo mało o nich wiedzą.

Przezwyciężenie bariery, jaką jest brak akceptacji społecznej dla pojazdów autonomicznych (AV) i obawy dotyczące ich bezpieczeństwa, jest równie istotne dla ich skutecznego wprowadzenia na polskie drogi,  jak przygotowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i infrastrukturalnych – to jeden z głównych wniosków z tegorocznej edycji konferencji AV-POLAND 2022 „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”, która odbyła się 7 czerwca br. w Warszawie.

Przewidujemy, że już za kilka lat pojazdy autonomiczne pojawią się na stałe na polskich drogach. Jednak zanim to nastąpi, musimy przekonać Polaków, że te pojazdy będą w pełni bezpieczne i nie będą zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Zbudowanie akceptacji społecznej dla tej technologii jest równie istotne dla jej upowszechnienia, jak przezwyciężenie wciąż istniejących barier czysto technologicznych, legislacyjnych, organizacyjnych czy infrastrukturalnych” – powiedział podczas konferencji prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) a zarazem kierownik Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP).

Konferencja AV-POLAND 2022, stanowiąca międzynarodową platformę wymiany wiedzy oraz eksperckich doświadczeń w zakresie pojazdów samosterujących, jest organizowana w ramach strategicznego projektu rządowego – „AV-PL-ROAD - Polska droga do automatyzacji transportu drogowego”, realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.

Wydarzenie poświęcone problematyce inteligentnej mobilności i zaawansowanym technologiom transportu zgromadziło w Warszawie wszystkich najważniejszych interesariuszy procesu automatyzacji transportu drogowego w Polsce – a w tym przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury koordynującego te prace.

Kiedy przed kilkoma laty minister infrastruktury Andrzej Adamczyk inaugurował pierwszą konferencję AV Poland, nie spodziewaliśmy się, że problematyka pojazdów autonomicznych tak szybko stanie się jednym z kluczowych tematów dyskusji podczas debat o cyfryzacji transportu. Dzisiaj mam zaszczyt otwierać wydarzenie, które wieńczy prawie cztery lata pracy w ramach projektu Polska droga do automatyzacji transportu drogowego (AV-PL-ROAD), który łącznie zaowocował ponad dwudziestoma produktami badawczymi z potencjałem wdrożeniowym” – powiedział otwierając konferencję wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceszef resortu infrastruktury zreferował pokrótce najważniejsze z prowadzonych obecnie działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do sprawnego i bezpiecznego wdrożenia automatyzacji transportu drogowego w Polsce.

Trwają prace nad nowelizacją Dyrektywy ITS (Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Europie) – jej nowej wersji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku. Planujemy również uruchomienie centrum zarządzania ruchem na drogach krajowych, będącego realizacją projektu krajowego systemu zarządzania ruchem drogowym. Czekamy także na pierwszy prototyp polskiego pojazdu w pełni autonomicznego, dzieło krajowego start-upu, który ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku w Gliwicach. Ponadto w ramach programu GOSPOSTRATEG NCBiR prowadzi ogłoszony na wniosek resortu infrastruktury konkurs pod nazwą "Opracowanie polskiej bazy scenariuszy drogowych umożliwiających testowanie systemów percepcji dla autonomicznych pojazdów” – zaznaczył Weber.

Uczestnicy konferencji wiele uwagi poświęcili kwestiom upowszechniania wiedzy na temat procesu automatyzacji transportu drogowego, promocji tej technologii oraz budowania akceptacji społecznej dla perspektywy pojawienia się na polskich drogach pojazdów AV. 

Jak wynika z prowadzonych przez nas badań opinii publicznej, Polacy wiedzą bardzo niewiele o pojazdach autonomicznych i rozwoju związanych z nimi technologii, a im mniej wiedzą, tym bardziej się ich obawiają” - powiedziała prof. dr hab. inż.  Iwona Grabarek, kierownik Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Takie wnioski płyną z omawianego przez prof. Grabarek w trakcie konferencji badania „Kompleksowa diagnoza problematyki automatyzacji transportu drogowego. Zielona Księga Pojazdów CAD” zrealizowanego pod jej kierownictwem przez Politechnikę Warszawską.

Wprawdzie około 70 proc. respondentów naszego badania zadeklarowało, że słyszało o pojazdach autonomicznych, jednak ten wynik nie przekłada się na realną wiedzę, a tym bardziej akceptację dla tej technologii. Ponad 70 proc. ankietowanych zadeklarowało bowiem brak zaufania wobec pojazdów autonomicznych oraz związane z nimi obawy, dotyczące szczególnie kwestii bezpieczeństwa. W efekcie zaledwie co trzeci z respondentów rozważyłby w przyszłości zakup samochodu AV” – podkreśliła prof. Grabarek.

Jej zdaniem drogą do zmiany nastawienia Polaków względem pojazdów autonomicznych mogłoby być w pierwszej kolejności jak najszersze wdrażanie tej technologii w dziedzinie transportu publicznego.

Boimy się tego, czego nie znamy. Dlatego tak istotne jest oswajanie ludzi z tą technologią i rzetelne informowanie zarówno o jej zaletach, jak również wadach. Wiedza oraz możliwość kontaktu z już istniejącymi rozwiązaniami w dziedzinie AV wydają mi się kluczowe w procesie budowania akceptacji społecznej dla pojazdów autonomicznych” – powiedziała prof. Grabarek.

Jej opinię potwierdzają wyniki prowadzonych przez Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych testów, w ramach których badano reakcje oraz odczucia kierowców korzystających po raz pierwszy z samochodów AV.

Nasze badania prowadziliśmy zarówno na symulatorach, jak też na zamkniętym torze oraz w ruchu rzeczywistym. Wrażenia kierowców były zwykle pozytywne, w czym bardzo pomagało uprzednie szkolenie na temat funkcjonowania systemów, z jakimi mieli do czynienia. Badani bardzo szybko oswajali się z nowymi technologiami i oferowanymi przez nie ułatwieniami, doceniając fakt, że sprzyjają one bezpiecznej jeździe” – stwierdził dr inż. Mikołaj Kruszewski z Instytutu Transportu Samochodowego.

Według ekspertów z ITS upowszechnienie pojazdom AV wpłynie na zmniejszenie liczby wypadków na polskich drogach nawet o 33 proc. Obecnie w około 90 proc. wypadków decydującą rolę odgrywa czynnik ludzki. Samochody autonomiczne będą przy tym zeroemisyjne i mniej energochłonne. Ocenia się również, że automatyzacja transportu w przypadku pojazdów ciężarowych może zmniejszyć zapotrzebowanie na kierowców nawet o 10 proc.

Źródło: PAP

Galeria

Cała galeria
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close