Nominacja dla POBR ITS

Miło nam poinformować, że Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS uzyskało nominację do Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w XV Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS (POBR) powstało w 2013 roku i zajmuje się zbieraniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane te służą m. in. do oceny skuteczności podejmowanych działań, kreowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym.

Głównym celem Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. POBR dostarcza dane o zagrożeniach na polskich drogach i rozpowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadrzędnym celem Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczanie danych o zagrożeniach na polskich drogach i rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rzetelna baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów brd, punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od zakresu oraz jakości zbieranych danych i ich analiz w dużej mierze zależy trafność podejmowanych decyzji, a tym samym poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.

System informatyczny POBR składa się z dwóch części: hurtowni danych (HD) i portalu informacyjnego www.obserwatoriumbrd.pl.

Do podstawowych zadań POBR należy:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk (procedury zbierania danych, analizy, podejmowane działania, ocena uzyskanych efektów),
 • udostępnianie danych i informacji przedstawicielom władzy różnych szczebli oraz specjalistom i społeczeństwu,
 • zbieranie danych (nadzór i weryfikacja),
 • opracowywanie analiz i badań oraz ich publikacja na portalu,
 • ocena programów i wdrożonych działań,
 • współpraca z Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, WORD-ami i innymi instytucjami krajowymi,
 • współpraca z europejską bazą danych (CARE) i Komisją Europejską DG MOVE.

Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla:

 • przedstawicieli władz państwowych i samorządowych,
 • zarządców dróg wszystkich szczebli,
 • specjalistów z różnych dziedzin – projektantów, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów, studentów itp.,
 • mediów, obywateli/przedstawicieli społeczności lokalnych,
 • instytucji międzynarodowych: IRTAD, ETSC, CARE.

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close