„Różni podróżni - obsługa bez barier”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Instytut Transportu Samochodowego (ITS) i Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zapraszają na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Dedykowane jest ono w szczególności pracownikom przewoźników autobusowych i kolejowych, zarządców infrastruktury, którzy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, a także przedstawicielom kadry zarządzającej oraz osobom odpowiadającym za rozwój kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw, organizatorom transportu.

Wciąż trwa rekrutacja i są jeszcze dostępne miejsca na szkolenie!

Szkolenie nastawione jest na wzrost kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnymi podróżnymi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, a jego program został przygotowany w oparciu o standard informowania i komunikowania się, standard pomocy w podróży, standard badania potrzeb pracowników oraz potrzeb i satysfakcji podróżnych oraz standard szkoleniowy.

Szczegółowe informacje o szkoleniu, warunkach uczestnictwa i wzory dokumentów do wypełnienia można znaleźć na stronie PFRON.

Szkolenie i standardy zostały opracowane w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest PFRON, a partnerami: ITS i UTK. Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

W styczniu opublikowane zostały standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w transporcie zbiorowym. Do 31 grudnia 2022 r. trwają konsultacje tych dokumentów z zainteresowanymi podmiotami.

Są to cztery praktyczne narzędzia:

  1. Standard informowania i komunikowania się;
  2. Standard pomocy w podróży;
  3. Standard badawczy (standard badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz potrzeb i satysfakcji podróżnych);
  4. Standard szkoleniowy.

Projekty tych dokumentów dostępne są na stronie internetowej PFRON.

Rekomendujemy ich stosowanie wszystkim przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego. Zawierają one praktyczne wytyczne odnośnie sposobu, w jaki pracownicy mający bezpośredni kontakt z podróżnymi ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami, powinni wykonywać swoje zadania adekwatnie do ich potrzeb, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Dzięki wdrożeniu standardów pracownicy zdobędą wiedzę jak postępować w określonych sytuacjach, wykonując jednocześnie swoje zadania bardziej świadomie i bez zbędnego stresu. Ograniczy to potencjalne błędy w obsłudze pasażerów o szczególnych potrzebach. Stosowanie standardów umożliwi pracownikom firmy przewozowej samokontrolę, a jej pracodawcom ocenę prawidłowości wykonywanych przez pracowników zadań. W efekcie przyczyni się to do podniesienia jakości świadczonych usług i zmniejszy ryzyko składania skarg przez podróżnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami i ich opiniowania. Uwagi można przesyłać do 31 grudnia 2022 r. na adres e-mail: standardyptz@pfron.org.pl

Powiązane artykuły:

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17323,Rekrutacja-na-szkolenie-Rozni-Podrozni-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbioro.html?search=65255

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18176,Promocyjna-oferta-na-Dzien-Osob-z-Niepelnosprawnosciami.html

https://businessinsider.com.pl/biznes/rozwoj-osobisty/rozni-podrozni-obsluga-bez-barier-standardy-i-szkolenie-dla-pracownikow-transporttu/6tg0rpy

https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8331748,transport-zbiorowy-dostepny-dla-wszystkich-pfron-opracowal-odpowiednie-standardy.html

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close