Numer 4/2015

Spis treści

 1. Waśkiewicz J., Menes M. – Rozwój polskiego sektora międzynarodowych przewozów drogowych w latach 2004 - 2014
 2. Menes M. – Porównanie transportu pasażerskiego polski i krajów unijnej „piętnastki” w latach 1980-2013
 3. Waśkiewicz J., Gis. W. – Badania średnich kosztów jednostkowych w polskich przedsiębiorstwach ciężarowych przewozów międzynarodowych
 4. Jankowska-Karpa D. i in. – Edukacja jako narzędzie budowania niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (1)
 5. Olejniczak A., Zbyszyński M. – Agresja wśród kierowców niezawodowych – analiza oraz mechanizm efektywnych działań korygujących w kontekście BRD
 6. Gis M. – Ekologiczne aspekty wymiany pojazdów flotowych w kraju
 7. Gis W., Gis M. – Alternatywne sposoby napędu i zasilania pojazdów
 8. Makowska K., Kowalewski Z.L. – Nowe możliwości zastosowania parametrów ultradźwiękowych do oceny właściwości mechanicznych materiałów

Contens:

 1. Waśkiewicz J., Menes M. – Development of the Polish international road transport sector in the years 2004 - 2014
 2. Menes M. – Comparing passenger transport of Poland and the EU’s "Fifteen" countries in the years 1980-2013
 3. Waśkiewicz J., Gis. W. – Studies of the average unit costs at the Polish international freight transport companies
 4. Jankowska-Karpa D. i in. – Education as a tool for building independence of olderly persons in the context of the road traffic (1)
 5. Olejniczak A., Zbyszyński M. – Aggression among professional drivers - an analysis and a mechanism for effective corrective actions in the context of road safety
 6. Gis M. – Ecological aspects of exchange fleet vehicles in the country
 7. Gis W., Gis M. – Alternative ways of propulsion and power vehicles
 8. Makowska K., Kowalewski Z.L. – New possibilities of ultrasonic parameters application for mechanical properties evaluation
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close