Numer 2/2015

Spis treści

 1. Dorosiewicz S. – Koniunktura w krajowym transporcie ciężarowym. Stan w roku 2014 i dalsze prognozy
 2. Waśkiewicz J., Gis W., Menes E. – Wstępna ocena ekonomiczna wykorzystania biometanu w miejskim transporcie autobusowym. Studium przypadku
 3. Menes M. – Ewolucja polskiego ciężarowego transportu samochodowego w latach 1989-2013
 4. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. – Młodzież jako podmiot działalności edukacyjnej w kontekście polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2011-2020
 5. Jankowska-Karpa D., Wnuk A. – Strategie planowania podróży, jako narzędzie poprawiające bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym
 6. Moćko W. – Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny wpływu wstępnych obciążeń zmęczeniowych na rozkład odkształcenia i zmiany właściwości wytrzymałościowych stali DP500

Contens

 1. Dorosiewicz S. – Business situation in the national freight transport. status in the year 2014 and further outlooks
 2. Waśkiewicz J., Gis W., Menes E. – Preliminary economic evaluation of the use of biomethane in the urban bus transport system. Case study
 3. Menes M. – Evolution of the polish freight road transport in the years 1989- 2013
 4. Leśnikowska-Matusiak I., Wnuk A. – The youth as the object of the educational activities in the context of the road traffic safety policy of the European Union for the years 2011-2020
 5. Jankowska-Karpa D., Wnuk A. – Travel planning strategies, as a tool improving safety of children in the road traffic
 6. Moćko W. – The use of digital correlation of the image to evaluate the impact of initial fatigue loads on the strain distribution and changes in the strength properties of DP500 steel
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close