Numer 2/2014

Spis treści:

 1. Ucińska M. Dobrzyńska M. – Sprawność psychiczna kierującego pojazdem a działania psychologa transportu na rzecz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
 2. Dobrzyńska M., Ucińska M. – Znaczenie sprawności widzenia dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu
 3. Odachowska E., Ścigała D.K. – Kobieta i mężczyzna za kierownicą. Psychologiczne aspekty różnic płciowych w zachowaniu na drodze .
 4. Łazowska E., Niezgoda M., Kruszewski M. – Obciążenie poznawcze kierowców
 5. Tarnowski A. – System test2drive w badaniach psychologicznych kierowców
 6. Jankowska D., Wnuk A. – Rozwiązania w transporcie: od badań do wdrożeń – Innowacja w mobilności, mobilizacja innowacji! Transport Research Arena 2014 – wybrane zagadnienia

Contents:

 1. Ucińska M. Dobrzyńska M. – Mental fitness of the vehicle’s driver and activities of the transport psychologist for the safe participation in the road traffic
 2. Dobrzyńska M., Ucińska M. – Importance of the eye sight for safe driving.
 3. Odachowska E., Ścigała D.K. – Woman and man behind the wheel. Psychological aspects of sex differences in the behaviour on the road .
 4. Łazowska E., Niezgoda M., Kruszewski M. – Drivers’ cognitive workload.
 5. Tarnowski A. – TEST2DRIVE System in the psychological drivers’ tests
 6. Jankowska D., Wnuk A. – Transport solutions: from research to deployment – innovate mobility, mobilise innovation! Transport Research Arena 2014 – Selected issues 97
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close