Numer 3/2012

 

Szanowni Czytelnicy,

 

     W bieżącym roku Instytut Transportu Samochodowego obchodzi 60-tą rocznicę swojej działalności. Niniejszym oddajemy w Państwa ręce numer kwartalnika „Transport Samochodowy" przygotowany z okazji tego jubileuszu i zawierający przegląd wybranych prac realizowanych przez pracowników naukowych naszego Instytutu.

     Od momentu utworzenia funkcjonowanie i zarządzanie Instytutem podporządkowane są idei utrzymania i rozwoju ITS jako nowoczesnej i skutecznej w działaniu jednostki badawczo-rozwojowej, zajmującej poczesne miejsce w europejskiej i w światowej przestrzeni badawczej.

     Instytut jest jedyną w kraju jednostką od lat kompleksowo realizującą prace związane z transportem samochodowym, w tym badania dotyczące bezpieczeństwa i psychologii uczestników ruchu drogowego, ochrony środowiska, minimalizacji negatywnych skutków rozwoju motoryzacji, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych środków transportu, organizacji transportu i optymalizacji jego kosztów.

     Rezultaty tych prac przyczyniły i przyczyniają się do stałego unowocześniania polskiego transportu samochodowego i wzmacniania jego udziału i znaczenia w systemie transportowym kraju.

 

                                                                                                                                                                                     dr inż. Andrzej Wojciechowski

                                                                                                                                                                                                            Dyrektor ITS

 

Dear Readers,

 

This year, the Motor Transport Institute celebrates the 60th anniversary of ITS activity. We hereby give you the issue of "Motor Transport" quarterly prepared on the occasion of this jubilee, containing an overview of selected works carried out by researchers of the Institute.

Since its creation, the operation and administration of the Institute are subordinated to the idea of maintaining and developing the ITS as a modern and efficient in operation research and development unit, a company with a proud place in the European and the world research area.

The Institute is the only unit in the country having for years been conducting work related to road transport, including research on the safety and the psychology of the road traffic participants, environmental protection, minimizing negative effects of automotive development, innovative construction-material solutions for the transport, means, transport organization and optimizing its costs .

The results of this work have contributed and still contribute to the continued modernization of the Polish road transport and enhancing its participation and the significance in the transport system of the country.

 

 

Andrzej Wojciechowski, PhD, Eng.

Director of ITS

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close