Numer 1/2018

Spis treści:

 1. Waśkiewicz J., Menes M., Gis W. – Eksperckie oszacowanie skali zaangażowania krajowych przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w przewozach na obszarze Niemiec
 2. Menes M. – Syntetyczny przegląd unijnych i narodowych prognoz przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego w perspektywie roku 2030 i dalszej
 3. Gis M., Bednarski M. – Propozycja lokalizacji stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na trasach TEN-T na terenie kraju z uwzględnieniem zapisów ustawy o elektromobilności
 4. Gis M. – Emisja dwutlenku węgla z transportu drogowego – cz. 2 samochody klasy HDV
 5. Żółtowski A. – Wybrane problemy pomiaru emisji cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich
 6. Zakrzewski B., Dzieniowska A. – Działania prewencyjne ITS dla rozwoju bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce (1952-1992)
 7. Gis W., Menes E. – Konferencja Transport Research Arena - Wiedeń 2018

Contens:

 1. Waśkiewicz J., Menes M., Gis W, – Expert evaluation of the domestic international freight transport enterprises’ scale of involvement in the haulge work on the therritory of Germany
 2. Menes M. – Synthetic review of the EU’s and national transport forecasts with special consideration of the freight road transport for the 2030 and further
 3. Gis M., Bednars ki M. – A proposal for the location of a fast charging station for electric vehicles within the country, taking into account the provisions of the act on electromobility
 4. Gis M. – Carbon dioxide emissions from road transport - part 2 HDV class vehicles
 5. Żółtowski A. – Selected problems of PM measurement from engines of heavy duty vehicles
 6. Zakrzewski B., Dzieniowska A – ITS’s preventive activities for the purpose of increasing the road safety in Poland (1952-1992)
 7. Gis W., Menes E. –Transport Research Arena - Wien 2018
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close