Numer 3/2016

Spis treści:

 1. Łuczak A. – Współczesne problemy psychologii transportu i ruchu drogowego w badaniach międzynarodowych
 2. Odachowska E., Gąsiorek K. – Psychologiczne determinanty agresji drogowej i możliwości prewencyjne
 3. Tarnowski A., Olejniczak A. – Uwarunkowania i pomiar podatności na dystrakcję u starszych kierowców
 4. Odachowska E. – Psychologiczne aspekty zachowań rutynowych za kierownicą i ich skutki dla bezpieczeństwa
 5. Ucińska M., Odachowska E. – Niepełnosprawność jako konsekwencja wypadku drogowego – psychologiczne wsparcie osób z dysfunkcjami
 6. Ucińska M, Stasiak-Cieślak B. – Niepełnosprawność związana ze schorzeniami układu nerwowego a kierowanie pojazdem
 7. Stasiak-Cieślak B. i in. – Kontrola techniczna pojazdów z adaptacjami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pilotażowe badanie ankietowe wśród diagnostów stacji kontroli pojazdów
 8. Koźma M., Skitek P., Sydor M. – Ergonomiczne kryteria doboru dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Część 1: Diagnoza potrzeb
 9. Koźma M., Skitek P., Sydor M. – Ergonomiczne kryteria doboru dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu. Część 2: Propozycja algorytmu adaptacji

Contens:

 1. Łucza k A. – Current problems of transport and traffic psychology in international studies
 2. Odachowska E., Gąsiorek K. – The role of sensory modality in the context of effective method for the optimizations on transfers of control in road vehicles
 3. Tarnowski A., Olejniczak A. – Conditions and measurement of the older drivers’ susceptibility to distraction
 4. Odachowska E. – Psychological aspects of drivers routine behaviour and their consequences for safety on roads
 5. Ucińska M., Odachowska E. – Disability as a consequence of the road accident - psychological support for people with dysfunctions
 6. Ucińska M, Stasiak-Cieś la k B. – Disability related to ilneses of the nervous system and driving a vehicle
 7. Stasiak-Cieślak B. i in. – Technical inspection of the vehicles with adaptations designed for people with disabilities. Pilot questionnaire survey among the vehicle inspection stations diagnosticians
 8. Koźma M., Skitek P., Sydor M. – Ergonomic selection criteria for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility dysfunctions. Part 1: Diagnosis of the needs
 9. Koźma M., Skitek P., Sydor M. – Ergonomic selection criteria for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility dysfunctions. Part 2: Proposal of the adaptation algorithm
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close