Numer 2/2016

Spis treści:

 1. Brdulak J., Zakrzewski B. – Zasady teoretyczne zarządzania infrastrukturą korytarzy transportowych na przykładzie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego nr II
 2. MenesM. – Ewolucja zbiorowego transportu publicznego w polskich miastach w latach 1990-2013
 3. Gis M. – Elektryfikacja transportu samochodowego
 4. Myśliwiec R. – Wyodrębnienie i ocena kluczowych wybranych składników oferty assistance w ofercie polskich zakładów ubezpieczeń
 5. Zbyszyński M., Świderski A. – Agresywne zachowania osób starszych a bezpieczeństwo ruchu drogowego
 6. Kruczyński S. i in. – Wpływ zastosowania paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na efektywne wskaźniki pracy silnika Perkins-1104C-44
 7. Kruczyński S. i in. – Wpływ zastosowania dodatku etanolu do mieszaniny oleju napędowego z estrem fame na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika Perkins-1104C-44

Contens:

 1. Brdulak J., Zakrzewski B. – Theoretical principlesof the transport corridorsinfrastructure management using the example of the
 2. Paneuropean Transport Corridor II
 3. MenesM. – Evolution of the collective public transport in the Polish citiesin the years 1990-2013
 4. Gis M. – Electrification of motor transport
 5. Myśliwiec R. – Exracting and evaluating selected key componentsof the assistance offer of the „Polskie Zakłady Ubezpieczeń” (PZU Insurance Group)
 6. Zbyszyński M., Świderski A. – Aggressive behavior of elderly people a road traffic safety
 7. Kruczyński S. i in. – Impact of fuel applicationsmicroemulsion the hydrocarbon - ester - ethanol indicatorsfor effective work engine Perkins-1104c-44
 8. Kruczyński S. i in. – Influence of addition of ethanol use the mixture diesel fuel ester fame for economic and environmental signsof the Perkins-1104c-44 work of an engine
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close