Prezydium Rady Naukowej ITS

Rada Naukowa ITS w dniu 17.03.2017 r. dokonała wyboru składu prezydium Rady Naukowej w osobach:

  • Pana prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusza Waścińskiego na Przewodniczącego Rady Naukowej
  • Pana mgr Jerzego Polaczka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej ITS
  • Pana prof. dr hab. inż. Wojciecha Przetakiewicza na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej ITS
  • Pana prof. nzw. dr hab. inż. Wojciecha Gisa na Sekretarza Rady Naukowej ITS.

 

      Sekretarz Rady Naukowej ITS

prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gis