Seminaria ITS

Seminaria naukowe Instytutu Transportu Samochodowego odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 11.00 w Sali im. prof. Madeyskiego. Zgłoszenia tematów przyjmuje Zastępca Dyrektora ITS ds. Naukowych dr hab. inż. Andrzej Świderski.

L.p. Data

Stopień/tytuł naukowy,

imię i nazwisko, instytucja

Temat
14.02.2017

dr hab. inż. Wojciech Moćko 

Centrum Badań Materiałowych ITS

Badania właściwości mechanicznych współczesnych stali wysokowytrzymałych 

w warunkach obciążeń udarowych

1. 14.02.2017

mgr Marcin Grobelny

Centrum Badań Materiałowych ITS

Hybrydowe grafenowe systemy powłokowe
14.02.2017

mgr inż. Ryszard Grzelka

Firma Lenso Sp. z o.o.

Przykłady wykorzystania optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w badaniach materiałowych i kontroli jakości komponentów
2. 14.03.17

dr inż. Tomasz Targosiński

Centrum Ochrony Środowiska ITS

Świadomość społeczna jakości świateł w ruchu drogowym
3. 11.04.2017

mgr inż. Adam Brodecki

 Centrum Badań Materiałowych ITS

Badania pełzania nowoczesnej stali stosowanej w przemyśle energetycznym
09.05.2017 prof. nzw.dr hab. inż. Wojciech Gis
Sekretarz naukowy ITS

Wodoryzacja transportu samochodowego przykładem działań w zakresie elektromobilności


09.05.2017 Paweł Guszcza, AVL Możliwości firmy AVL wsparcia badań w obszarze elektromobilności
09.05.2017

dr hab. inż. Wojciech Moćko

Centrum Badań Materiałowych ITS

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ładowania samochodów elektrycznych


4. 09.05.2017

mgr inż. Adam Sowiński ITS

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych

Propozycja stworzenia stacji ładowania dla samochodów elektrycznych w oparciu o infrastrukturę SKP pod Patronatem ITS
09.05.2017

inż. Arkadiusz Matysiak

Centrum Telematyki Transportu ITS

Analiza danych ruchowych z przejazdów liniowego autobusu elektrycznego – rekomendacje dla zwiększenia efektywności energetycznej
09.05.2017

mgr inż. Anna Skarbek-Żabkin ITS

dr inż. Tomasz Szczepański ITS
Rekuperacja energii hamowania w ujęciu rozwoju elektromobilności
5. 13.06.2017

mgr inż. Artur Dmowski

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Model oceny efektywności eksploatacyjnej samochodu ciężarowego w warunkach wynajmu długoterminowego przy uwzględnieniu wskaźników niezawodności
6. 12.09.2017

dr Aneta Wnuk

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Instytucie Transportu Samochodowego

  12.09.2017

mgr Justyna Wacowska-Ślęzak

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

European Road Safety Tunes – inne podejście do edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego
7. 14.11.2017

dr inż. Tadeusz Szymczak, mgr inż. Adam Brodecki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, dr inż. Piotr Lasota

Centrum Badań Materiałowych ITS

Badania mechaniczne dla transportu drogowego
8. 12.12.2017

dr inż. Katarzyna Makowska

Centrum Badań Materiałowych ITS

Rola badań mikrostruktury materiałów w motoryzacji i w transporcie drogowym

mgr inż. Adam Brodecki, dr inż. Tadeusz Szymczak, mgr inż. Adam Majerczyk

Instytut Transportu Samochodowego

Wybrane aspekty badań mechanicznych materiałów zbiorników LPG w celach homologacyjnych