60 lat ITS
Osiągnięcia | Działalność naukowa | O Instytucie | Rada Naukowa ITS | Zapowiedzi | Dla mediów | Wydawnictwa ITS |  

Plan egzaminów

UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu.

Jeżeli Kandydat nie otrzyma pisemnej lub telefonicznej informacji z Instytutu nie powinien przyjeżdżać na egzamin.©  ITS (2009-06-09, aktualizacja 2012-03-07)
Miejsce egzaminu Termin egzaminu Termin składania wniosków
  Poznań  2014-04-26  2014-04-12
  Warszawa  2014-04-26  2014-04-12
  Bydgoszcz  2014-05-10  2014-04-26
  Gdynia  2014-05-10  2014-04-26
  Kielce  2014-05-17  2014-05-03
  Nowy Sącz  2014-05-17  2014-05-03
  Warszawa  2014-05-17  2014-05-03
  Wrocław  2014-05-17  2014-05-03
  Warszawa  2014-05-31  2014-05-17
  Katowice  2014-06-07  2014-05-24
  Poznań  2014-06-07  2014-05-24
  Łódź  2014-06-14  2014-05-31
  Warszawa  2014-06-14  2014-05-31
  Nowy Sącz  2014-06-28  2014-06-14
  Szczecin  2014-06-28  2014-06-14
  Warszawa  2014-06-28  2014-06-14
  Wrocław  2014-06-28  2014-06-14
sp
PSNR      PPT ITS      BIP      Patronaty ITS      Zamówienia publiczne      Partnerzy      Kontakt      Mapa strony      IT      Polityka cookies
© Copyrights 2009: Instytut Transportu Samochodowego. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Dopuszczenie jednostkowe

Homologacja pojazdów kategorii M, N, O  - najczęściej zadawane pytania

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym