Szkolenia w zakresie Systemu Tachografów Cyfrowych

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi szkolenia wszystkich grup uczestników Systemu Tachografów Cyfrowych (STC): kierowców, kierowców-przedsiębiorców, przedsiębiorców i techników warsztatów.

Przewidziano cztery rodzaje szkoleń, stacjonarnych i wyjazdowych,  które prowadzone są z wykorzystaniem zestawów szkoleniowych.

Zestawy wyposażone są w tachografy firm: ACTIA, SIEMENS,  STONERIDGE i EFAS. Pobieranie danych realizowane jest przy użyciu przyrządów firm: ACTIA (D-BOX), SIEMENS (Downloadkey), MATT (TachoDrive i TachoDrive2).

Instytut posiada również stanowisko rolkowe ROLMATT 50, drogowy odcinek pomiarowy i przyrządy do kalibracji tachografu cyfrowego (UTP-10), które są używane podczas szkolenia techników warsztatów.

Szkolenia prowadzone są od 2005 roku. Dotychczas przeszkolonych zostało kilkaset osób. W szkoleniach wzięli również udział pracownicy Ministerstwa Transportu, Urzędów Miar, Inspekcji Transportu Drogowego,  Policji i Straży Granicznej. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników Instytutu.

Dużym powodzeniem cieszą się szkolenia dla techników warsztatów. Najlepszym tego dowodem jest wysoka zdawalność egzaminu prowadzonego przez Główny Urząd Miar.

Cena szkolenia zawiera koszt materiałów szkoleniowych.

Wpłaty za szkolenia z zakresu Systemu Tachografów Cyfrowych prosimy kierować na konto:

93 2490 0005 0000 4600 3862 5607 (ALIOR BANK S.A.)

Prosimy o dokonanie wpłat przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Kontakt:  Maria Mietlińska-Żołnierska

tel.: (22) 43 85 330

e-mail: maria.mietlinska-zolnierska@its.waw.pl

Formularz zgłoszeniowy można pobrać klikając na poniższy link:

Zgłoszenie można wysłać faksem na numer: 22 43 85 401 lub na podany powyżej adres e-mail.

Nasze referencje:

 

 

Wyposażenie grupy szkolącej podczas szkolenia wyjazdowego:

 • tachografy treningowe (Actia, Siemens, Stoneridge, Efas)
 • karty kierowcy, przedsiębiorcy i technika warsztatu
 • rzutnik multimedialny
 • laptop z multimedialnymi prezentacjami
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia dla uczestników
 • urządzenia do odczytu danych
 • oprogramowanie i urządzenia  do analizy danych

Program szkolenia dla kierowców:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych
 • obowiązki kierowców związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego
 • budowa i obsługa tachografu cyfrowego
 • czas pracy kierowców
 • elektroniczne karty tachografowe
 • język piktogramów (symboli graficznych)
 • wydruki dokumentujące czynności wykonywane przez kierowców
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu i analizy wydruków

Czas trwania: 6 godzin
Cena 450 zł za osobę

Program szkolenia dla przedsiębiorców - kierowców:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych
 • obowiązki kierowców zawiązane z użytkowaniem tachografu cyfrowego
 • czas pracy kierowców
 • budowa i obsługa tachografu cyfrowego
 • elektroniczne karty tachografowe
 • język piktogramów (symboli graficznych)
 • wydruki dokumentujące czynności wykonywane przez kierowców
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu, analizy wydruków i pobierania danych
 • obowiązki przedsiębiorstw transportowych zawiązane z użytkowaniem tachografu cyfrowego
 • wybrane punkty Rozporządzenia WE nr 561/2006 - omówienie i praktyczne zastosowanie
 • prezentacja programu Tachoscan, przeznaczonego do analizy danych tachografowych

Czas trwania: 7 godzin
Cena: 500 zł za osobę

Program szkolenia dla przedsiębiorców:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych
 • obowiązki przedsiębiorstw transportowych zawiązane z użytkowaniem tachografu cyfrowego
 • budowa i obsługa tachografu cyfrowego
 • czas pracy kierowców
 • elektroniczne karty tachografowe
 • język piktogramów (symboli graficznych)
 • wydruki dokumentujące czynności wykonywane przez kierowców oraz wydruki zdarzeń i usterek zarejestrowanych przez tachograf
 • pobieranie danych z tachografu i z kart tachografowych
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu, analizy wydruków i pobierania danych
 • prezentacja programu TachoScan, przeznaczonego do analizy tarcz tachografowych, pobierania danych z tachografu i kart tachografowych oraz ich późniejszej analizy

Czas trwania: 2 dni
Cena: 650 zł za osobę

Program szkolenia dla techników warsztatów:

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych
 • obowiązki autoryzowanych punktów warsztatowych w zakresie wyposażenia lokalowego i technicznego, kalibracji i naprawy tachografów cyfrowych
 • budowa i obsługa tachografu cyfrowego
 • język piktogramów i wydruki z tachografu cyfrowego
 • pobieranie danych z tachografu i z kart tachografowych
 • metody kalibracji tachografu cyfrowego
 • procedury kalibracji tachografu cyfrowego
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie montażu, obsługi, kalibracji i pobierania danych z tachografu cyfrowego na odcinku drogowym i na stanowisku rolkowym.

Czas trwania: 3 dni
Cena: 1600 zł za osobę