Wybory do Rady Naukowej

Zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego informuje, że w dniu 3 października 2017 roku ukonstytuowała się Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 20/2017 Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego z dnia 2 października 2017 roku, w składzie:

  1. Piotr Garbarczyk – Przewodniczący Komisji,
  2. Anna Skarbek–Żabkin – Członek Komisji,
  3. Przemysław Waśkiewicz – Członek Komisji.